Intervju med kontaktlærer og Diameta kursholder Hanne Knapkøyen Hagelund

Vi har intervjuet en av våre kursholdere, Hanne Knapkøyen Hagelund som også jobber som kontaktlærer for 2.trinn på Korsgård skole i Askim. Hvilken faglig bakgrunn har du for å være kursholder for Diameta sine kurs for barn og ungdom? Jeg var ferdig utdannet førskolelærer i 96, og jobbet som pedagogisk leder i 15 år. Etter det…

Hverdagstips til foreldre!

Diameta har spurt noen av våre kursholdere om gode tips til foreldre som er enkle å bruke i hverdagen. Her er svarene: Viktig å bekrefte! «Det er greit at du føler det som du gjør. Vil du snakke om det, eller trenger du litt tid for deg selv?» – Heidi Arnøy, kursholder Nord-Trøndelag ”Spør barnet,…

Hvorfor skal barn og ungdom gå på kurs for god selvfølelse?

Eier og gründer av Diameta, Trine Øfsti Bråten har de siste ni årene jobbet med barn, ungdom og foreldre både som coach, mental trener og som miljøarbeider i skolen. Trine har vært tett på barn og ungdom og høstet mange verdifulle erfaringer i forhold til deres sorger og gleder. Det er mye som rører seg…

VG helg reportasje om Barnekurs for god selvfølelse

Barnekurs for god selvfølelse hadde besøk av VG i November. Reportasjen sto i VG Helg den 10.januar. Akkurat samme dag som Diameta startet opplæring av nye kursholdere som skal holde dette kurset rundt omkring i Norge. Et bra sammentreff syntes jeg 🙂 Her er teksten som sto om Barnekurs for god selvfølelse: «Åtte par barneføtter…

Selvfølelse på en skala fra 1 til 10

Når vi skal finne ut hvordan det står til med selvfølelsen til et barn/ungdom eller en voksen så kan vi spørre følgende spørsmål. På en skala fra en til ti hvor ti er best hvilket tall på skalaen har du i forhold til din selvfølelse? Det er ikke alle som vet hva selvfølelse er, så…

Oslo Syd reportasje om Barnekurs for god selvfølelse

Dagens samfunn og ikke minst barns oppvekstmiljø gjør det viktig å ha en god selvfølelse. Ikke alle foreldre er bevisst på hvordan det egentlig står til med selvfølelsen hos egne barn. En god selvfølelse er viktig for å takle mange situasjoner som oppstår i skolemiljøet, idrettsmiljøet og senere også i arbeidslivet. Sosiale medier er også…

Veien til god selvfølelse for barn og ungdom

Trine Øfsti Bråten er gründer av Barne- og ungdomskurs for god selvfølelse og her forteller hun litt om veien og grunnen til at hun startet kurs for barn. Jeg har over en fire års periode utviklet det som nå heter Barnekurs for god selvfølelse og Ungdomskurs for god selvfølelse med verktøy for mestring, glede, trygghet…