Hvem kan vi hjelpe:

  • Vi kan hjelpe barn/ungdom, med utfordringer som negativt tankespinn, vonde følelser, lett angst, lite motivasjon, lekse- utfordringer, dårlig selvbilde/selvfølelse, søvnproblemer, skole vegring og generelle plager/utfordringer. Dersom barnet/ungdommen ønsker å lære mer om selvfølelse i eget hjem, tilbyr vi selvfølelseprogram for barn og unge. Les mer HER!
  • Vi kan hjelpe foreldre som vil det beste for barnet sitt, men føler de trenger mer kunnskap og verktøy for å takle hverdagen best mulig. Trenger du tips for å hjelpe barnet ditt med selvfølelse, har vi et nettkurs for foreldre som kan være en fin start. Klikk HER!
  • Vi kan hjelpe familier som ønsker bedre samarbeidsklima, gode relasjoner og mer harmoni.
  • Vi kan hjelpe deg eller dere som går gjennom et samlivsbrudd, der barn er involvert.
  • Vi kan hjelpe barn/ungdom som ønsker å nå et mål for eksempel innen idrett.
  • Vi kan hjelpe foreldre som ønsker å lære mer om oppdragerrollen og grensesetting.
  • Vi kan hjelpe voksne som ønsker å styrke selvfølelse.

Coaching: Coaching er en løsningsorientert prosess som handler om å utvikle den enkeltes potensial. Det handler om å bringe personen fra nåværende situasjon til en ønsket endring eller mål. Coaching er en prosess som har til hensikt å hente ut det beste i enkeltpersoner og de gode resultatene kommer i samspillet mellom coach og kunde. Coaching passer for deg som er klar for å gjøre en endring i livet ditt. Da vil resultatene komme lettere til deg.

Pedagogisk veiledning: Bygger på prinsippet om at den som ønsker råd/hjelp, altså veiledning, selv skal bidra til å finne en løsning. Pedagogisk veiledning skal gi grunnlag for ny læring, og veileder har en uthevet rolle i å øke bevisstheten og gi veisøker nye perspektiver på utfordringen/problemet. Pedagogisk veiledning skal stimulere til ny læring. I sammenheng med f.eks.foreldrerollen, kan pedagogisk veiledning bidra til at de selv, som kjenner barnet og situasjonen best, finner nye måter å løse en utfordring på. Gjennom hjelp, av veileder, å se situasjonen fra ulike vinkler. En slik type veiledning skal ende opp i ulike råd, som den som blir veiledet tar med seg eller velger å ignorere.

Eksempel på et veilednings utgangspunkt for foreldre: «En fireåring nekter å legge seg om kvelden. Hver kveld ender med gråt, sinte og frustrerte foreldre». Selvfølelsen til foreldrene får en brist, barnets likeså.

Vi tar oppdrag i store deler av landet. Konsultasjoner kan skje ved hjem besøk, online eller etter nærmere avtale. 

Ta kontakt dersom du ønsker å bestille tid eller vil ha mer informasjon på post@diameta.no

Pris prosess for en person: 4 – 6 ganger (60 – 90 minutter per gang): 6000,-

Pris prosess for barn m/foreldreoppfølging: 6 ganger (60 min + foreldreoppfølging) 10.000,-

Ved hjembesøk faktureres det reisekostnad tilsvarende 300,- innenfor byen. Utenfor etter avtale.

Pris enkelttime: 1000,-

PS: En forutsetning for å gå i gang med en prosess er å ville ha endring. Vi anbefaler å være mentalt klar og motivert for å gjøre endringer, da vil resultatene komme lettere til deg.