Meningsfull pensjonisttilværelse med god selvfølelse og livsmestring

Diameta_Tre_1200x630

I Norge har vi en gruppe mennesker med et stort ubrukt potensiale, nemlig pensjonistene. Det blir flere og flere som lever i en pensjonisttilværelse i årene som kommer, da det snakkes mye om eldrebølgen. Denne gruppen fantastiske mennesker med sin viktige livsvisdom, har også et behov for en god psykisk helse og en fin og meningsfull alderdom på den måten som er riktig for den enkelte.

Alt for mange opplever ensomhet, og en av grunnene kan nettopp være at de er uten verktøy for å mestre sin egen psykisk helse. Dette kan føre til at noen blir reaktive og enda mer ensomme som igjen går utover både den fysiske og psykiske helsen. Andre kan oppleve sorg over å gå ut av arbeidslivet og miste arbeidskollegaer og nettverk.

 

Noe av det vi jobber med er: 

 

Verktøy, undervisning og teknikker for god selvfølelse, livsmestring, motivasjon, glede, livskvalitet, fysisk og psykisk helse, mer energi, trygghet, tro på at de kan bidra, finne mening, lage seg gode dager, selvhjelpsteknikker, nettverk og å lage seg en god alderdom.

 

Hva tilbyr vi:

I Diameta har vi kurs for god selvfølelse for de som allerede har blitt pensjonister og de som er på vei inn i pensjonisttilværelsen. Vi kan tilby både et lengre forløp og et kortere forløp av kurset avhengig av behovet hos den enkelte. Noen liker å lære og praktisere selv, mens andre liker å ha et sted de kan komme tilbake til over tid, som også vil gi dem tettere oppfølging og nye bekjentskaper. Vi tilbyr også veiledning 1:1 for et mer skreddersydd opplegg.

Diameta er et kompetansesenter for folkehelse, selvfølelse og livsmestring.

For bestilling eller spørsmål ta kontakt med Trine Øfsti Bråten, eier og gründer av Diameta på mail: trine@diameta.no eller mobil: 90649011

Litt om Diameta

Diameta er et kompetansesenter for folkehelse, selvfølelse og livsmestring. Vi holder kurs, foredrag og tilbyr veiledning om selvfølelse og livsmestring i store deler av Norge. Våre målgrupper er barn, ungdom, foreldre, voksne, og pensjonister. Vårt team består av barnevernspedagoger, sykepleiere, rådgivende pedagoger, sosionomer, helsesykepleiere, mindfulnessintruktører, yogainstruktører, coacher og terapeuter.

Diameta og Trine Øfsti Bråten har initiert organisasjonen Go´nok som skal fremme en holdningsskapende endring hos barn, ungdom og voksne mennesker ved å sette fokus på følelsen av å være Go´nok som den du er. Dette er forebyggende psykisk helsearbeid. Vi ønsker at alle skal kjenne på følelsen av å være Go´nok – å tenke, føle og være Go´nok som den du er gir næring til god selvfølelse. Diameta vil bidra til sin sosiale bunnlinje ved å fremme og arbeide med dette prosjektet. Se Go´nok sin Facebookside her.

Bakgrunnen for det som nå er kurs for barn og ungdom var Trines arbeide med barna og de erfaringene hun gjorde med barna en til en, i grupper og i undervisning. Hun har arbeidet i Osloskolen i fem år til sammen. Trine så et stort behov for å styrke selvfølelse. Det var ikke bare barn med utfordringer som trengte hjelp, men barn som tilsynelatende hadde det fint trengte også enkle verktøy. Det var barna sin begeistring for å lære mer om seg selv som gjorde at Trine skjønte det var viktig å lære opp barna. Hun var også opptatt av at foreldre skulle lære dette, så det å parallelt holde kurs for foreldre ble viktig. Trine tok kontakt med politikere i 2013 for å høre om det kunne være en mulighet for å få inn et nytt fag i norske skoler. Hun fant fort ut at det ville ta tid, derfor besluttet hun å sette sammen alt hun hadde erfart, testet og lært bort til et kurs for barn. Dette kurset heter nå Barne- og Ungdomskurs for god selvfølelse. Trine er ydmyk og takknemlig for at hun kan være med å gjøre en forskjell i flere barns liv.

Den responsen Diameta har fått fra deltakerne (altså barn og ungdom), deres foreldre og våre instruktører har vært helt fantastisk. Våre instruktører skryter av konseptet og en setning som går igjen er. ”Jeg skulle ønske jeg hadde lært dette da jeg var barn.” Mange av våre kursholdere jobber daglig med barn og ungdom og bruker verktøyene aktivt hver eneste dag. Verktøyene er enkle å bruke og kan integreres i ditt daglige arbeide både i undervisning, grupper og en til en.

Her er noen uttalelser fra barn på kurs: 

«Jeg skulle ønske alle i klassen min og på idrettslaget mitt hadde gått på kurs, da hadde vi hatt det så mye bedre sammen»

«Det er godt å vite at jeg er bra nok akkurat som jeg er»

«Det er bare jeg som kjenner meg selv best. Det er ingen andre som vet hva jeg egentlig tenker og føler. Jeg kjenner meg selv bedre enn mamma og pappa… Eller kameraten min»

«Det jeg har lært på kurset har hjulpet meg masse i hverdagen»