Om Diameta

Diameta har som mål å bidra til en stabil, positiv og produktiv hverdag for alle. Vi jobber forebyggende, ved å bevisstgjøre og lære bort enkle verktøy for å håndtere tanker, følelser og hverdagslige utfordringer med selvfølelse i fokus. Vi ønsker å bidra til å skape et godt personlig fundament for fremtiden der det er mindre behov for justeringer senere i livet.

Diameta er et kompetansesenter for folkehelse, selvfølelse og livsmestring. Vi holder kurs, foredrag og tilbyr veiledning om selvfølelse og livsmestring i store deler av Norge. Våre målgrupper er barn, ungdom, foreldre og voksne. Vårt team består av dyktige fagfolk med kompetanse om selvfølelse og livsmestring. Vi er svært opptatt at alle skal ha kunnskap om hvordan bygge god selvfølelse og støtte oppunder en god psykisk helse.

Alle mennesker vil på et eller annet tidspunkt møte utfordringer og nettopp derfor er det viktig at vi alle har verktøy som er konkrete og enkle å ta i bruk. Dette kan dreie seg om hvordan: få venner, føle trygghet, kommunisere godt med andre, takle press og stress, ha gode søvnrutiner, løse konflikter, redusere mobbing, mestre sinne eller andre følelser, spise sunt, få bedre motivasjon, bruke selvhjelps teknikker ved behov, være trygg på seg selv, tenke og føle at jeg er god nok som den jeg er, kjenne mestring i forhold til hva som er viktig for den enkelte.

I Diameta har alle et brennende engasjement for temaet selvfølelse. Vi liker å si at vi jobber fra hjertet på en ekte og ærlig måte, at vi er profesjonelle og at vårt arbeide blir gjort på en positiv, sunn og livsglad måte i møte med dem som kommer til oss.

Her er en oversikt over våre tilbud:

Barn/ungdom

 • 1:1 veiledning/undervisning/coaching av barn/unge med fokus på å styrke selvfølelse. Vi hjelper med utfordringer som vonde følelser, angst, lite motivasjon, lekse utfordringer, dårlig selvbilde/selvfølelse, søvnproblemer og generelle plager/utfordringer.
 • Kurs for god selvfølelse – barn, ungdom – live nettkurs

Foreldre/familie

 • Rådgivning/veiledning – Vi hjelper foreldre som trenger mer kunnskap og verktøy for å takle hverdagen best mulig
 • Familiekurs – med fokus på rutiner, gode relasjoner, team/samarbeid, respekt, forståelse og harmoni

Skole/barnehage

 • Foredrag om selvfølelse for skoler og barnehager
 • Kompetanseheving om selvfølelse og livsmestring – for deg som jobber med barn og unge – fleksibel nettundervisning

Bedrift/Voksne

 • 1:1 veiledning/coaching med fokus på å styrke selvfølelse
 • Selvfølelse og livsmestring for voksne – 1 års kursprogram – nettundervisning i gruppe til faste tider gjennom et helt år (passer også for bedrifter)
 • Kurs for god selvfølelse – voksen
 • Meningsfull pensjonisttilværelse med god selvfølelse og livsmestring
 • Foredrag

 

Trine Øfsti Bråten er eier og gründer av Diameta og den frivillige organisasjonen Go´nok. Hun har lang erfaring som barne- og ungdomscoach, familiecoach, søvncoach, coach for voksne, miljøarbeider i Oslo-skolen og er DNCF Sertifisert Coach. Hun har utviklet «Barne- og ungdomskurs for god selvfølelse» og kurs/foredrag for foreldre om tema selvfølelse. Hun har i samarbeid med fagpersoner i skoler og barnehager utviklet Diameta til å bli et kompetansesenter for både barn, ungdom, foreldre samt støtteapparatet rundt. Diameta har kurs- og foredragsholdere samt veiledere rundt omkring i Norge. www.diameta.no

Trine har også sin egen blogg der hun skriver om forskjellige temaer innenfor helse og livsstil. www.trinesblogg.no

Litt om utviklingen av konseptet barnekurs for god selvfølelse og søken etter kursholdere i hele Norge

OmDiameta

Kurs, foredrag og veiledning for barn, ungdom, foreldre og voksne

Diameta har et team med proffe fagfolk som har bakgrunn fra pedagogikk, barnevern, helsefremmende arbeide, coach/mental trener eller annet barne og ungdomsarbeid. Alle i Diameta sitt team har fokus på å bygge mestringsfølelse og håndtere stress, utfordringer og følelser på en balansert måte. Vi har et sterkt ønske om å bidra til at alle skal få kompetanse til å bygge trygge relasjoner til de rundt seg.

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger. Vi er glade for at de som kommer til oss sier at det er spennende å lære om seg selv og hvordan de selv kan finne gode måter å være glad og trygg på. Vi tolker dette som at de synes det er spennende å lære verktøy som de kan bruke for å selv bidra positivt til sine egne hverdags-utfordringer.

Uansett bakgrunn for hvorfor man kommer til oss, opplever vi mennesker som er åpne og flinke til å finne verktøy til sin personlige bruk.

Mer informasjon