Om Diameta

Diameta har som mål å bidra til en stabil og positiv produktiv hverdag for barn, ungdom foreldre og støtteapparatet rundt. Vi jobber forebyggende, ved å lære bort verktøy til å håndtere tanker, følelser og hverdagslige utfordringer, for å skape et godt personlig grunnlag for fremtiden og mindre behov for justeringer senere i livet.

Trine Øfsti Bråten, eier og gründer av Diameta. Hun er mor til 2, har lang erfaring som barne- og ungdomscoach, familieveileder, miljøarbeider i Oslo-skolen og er DNCF Sertifisert Coach. Hun har over en periode på fem år utviklet «Barne- og ungdomskurs for god selvfølelse – med verktøy for mestring, glede, trygghet og positivitet». I etterkant av utviklingen har hun i samarbeid med fagpersoner i skoler og barnehager videreutviklet kursene. Hun har også hatt veiledning fra dyktige rådgivere hos Innovasjon Norge. Diameta sine kurs tilbys nå over hele landet.

Litt om utviklingen av konseptet barnekurs for god selvfølelse og søken etter kursholdere i hele Norge

OmDiameta

Kurs for barn, ungdom, foreldre og voksne

Diameta sine kurs holdes over hele landet av sertifiserte kursholdere som har bakgrunn fra pedagogikk, barnevern, helsefremmende arbeide, NLP/mental trener eller annet barne og ungdomsarbeid. Alle kursholderne har fokus på å » løfte » barn og ungdom, bygge mestringsfølelse og håndtere stress, utfordringer og følelser på en balansert måte.

Kursholderne er også opptatt av å bidra positivt konstruktivt til foreldre og andre voksen relasjoner rundt de unge. Feedback er alltid viktig, og vi er glade for at de unge som kommer på Diameta kurs, gir oss gode skussmål. Mange barn sier at det er spennende å lære om seg selv og hvordan de selv kan finne gode måter å være glad og trygg på og spør om de kan gå på flere kurs. Vi tolker dette som at de synes det er spennende å lære verktøy som de kan bruke for å selv bidra positivt til sine egne hverdags-utfordringer.

Uansett bakgrunn for hvorfor man ønsker kurs, opplever vi glade og kreative barn, som er åpne og flinke til å finne verktøy til sin personlige bruk.

Foreldrekurs er et kurs vi tilbyr foreldre og andre voksne som relaterer til de unge. Dette kurset er med på å forsterke kurs opplevelsen til barna, samt at foreldre og andre voksen relasjoner sammen kan bruke verktøyene etter at barna er ferdig på kurs.

Diameta har fokus på selvfølelse og livsmestring hos barn og unge. Vi brenner for forebygging i tidlig alder og helst før problemene oppstår. Det er også mange som tar kontakt med oss når barnet eller ungdommen har begynt å slite. Da er det viktig å være klar over at det krever mer oppfølging av foreldre og større innsats av barnet/ungdommen selv på en strukturert måte for å få gode resultater. Vi anbefaler her at både barnet/ungdommen og foreldrene går på kurs.

Mer informasjon
Se kurskalender