Om Diameta

Diameta har som mål å bidra til en stabil og positiv produktiv hverdag for barn, ungdom, foreldre og hele støtteapparatet rundt. Vi jobber forebyggende, ved å bevisstgjøre og lære bort enkle verktøy for å håndtere tanker, følelser og hverdagslige utfordringer med selvfølelse i fokus. Vi ønsker å bidra til å skape et godt personlig fundament for fremtiden der det er mindre behov for justeringer senere i livet.

Trine Øfsti Bråten er eier og gründer av Diameta og organisasjonen Go´nok og er mor til 2 gutter. Hun har lang erfaring som barne- og ungdomscoach, familiecoach, søvncoach, coach for voksne, miljøarbeider i Oslo-skolen og er DNCF Sertifisert Coach. Hun har utviklet «Barne- og ungdomskurs for god selvfølelse» og kurs/foredrag for foreldre om tema selvfølelse. Hun har i samarbeid med fagpersoner i skoler og barnehager videreutviklet Diameta til å bli et kompetansesenter for både barn, ungdom, foreldre samt støtteapparatet rundt. Diameta har kurs og foredragsholdere rundt omkring i hele Norge. www.diameta.no

Trine har også sin egen blogg der hun skriver om forskjellige temaer innenfor helse og livsstil. www.trinesblogg.no

Litt om utviklingen av konseptet barnekurs for god selvfølelse og søken etter kursholdere i hele Norge

OmDiameta

Kurs for barn, ungdom, foreldre og voksne

Diameta sine kurs holdes over hele landet av sertifiserte kursholdere som har bakgrunn fra pedagogikk, barnevern, helsefremmende arbeide, NLP/mental trener eller annet barne og ungdomsarbeid. Alle kursholderne har fokus på å » løfte » barn og ungdom, bygge mestringsfølelse og håndtere stress, utfordringer og følelser på en balansert måte.

Kursholderne er også opptatt av å bidra positivt konstruktivt til foreldre og andre voksen relasjoner rundt de unge. Feedback er alltid viktig, og vi er glade for at de unge som kommer på Diameta kurs, gir oss gode skussmål. Mange barn sier at det er spennende å lære om seg selv og hvordan de selv kan finne gode måter å være glad og trygg på og spør om de kan gå på flere kurs. Vi tolker dette som at de synes det er spennende å lære verktøy som de kan bruke for å selv bidra positivt til sine egne hverdags-utfordringer.

Uansett bakgrunn for hvorfor man ønsker kurs, opplever vi glade og kreative barn, som er åpne og flinke til å finne verktøy til sin personlige bruk.

Foreldrekurs er et kurs vi tilbyr foreldre og andre voksne som relaterer til de unge. Dette kurset er med på å forsterke kurs opplevelsen til barna, samt at foreldre og andre voksen relasjoner sammen kan bruke verktøyene etter at barna er ferdig på kurs.

Diameta har fokus på selvfølelse og livsmestring hos barn og unge. Vi brenner for forebygging i tidlig alder og helst før problemene oppstår. Det er også mange som tar kontakt med oss når barnet eller ungdommen har begynt å slite. Da er det viktig å være klar over at det krever mer oppfølging av foreldre og større innsats av barnet/ungdommen selv på en strukturert måte for å få gode resultater. Vi anbefaler her at både barnet/ungdommen og foreldrene går på kurs.

Mer informasjon
Se kurskalender