Om Diameta

Diameta har som mål å bidra til en stabil og positiv produktiv hverdag for barn, ungdom, foreldre og hele støtteapparatet rundt. Vi jobber forebyggende, ved å bevisstgjøre og lære bort enkle verktøy for å håndtere tanker, følelser og hverdagslige utfordringer med selvfølelse i fokus. Vi ønsker å bidra til å skape et godt personlig fundament for fremtiden der det er mindre behov for justeringer senere i livet.

Trine Øfsti Bråten er eier og gründer av Diameta og den frivillige organisasjonen Go´nok. Hun har lang erfaring som barne- og ungdomscoach, familiecoach, søvncoach, coach for voksne, miljøarbeider i Oslo-skolen og er DNCF Sertifisert Coach. Hun har utviklet «Barne- og ungdomskurs for god selvfølelse» og kurs/foredrag for foreldre om tema selvfølelse. Hun har i samarbeid med fagpersoner i skoler og barnehager utviklet Diameta til å bli et kompetansesenter for både barn, ungdom, foreldre samt støtteapparatet rundt. Diameta har kurs- og foredragsholdere samt veiledere rundt omkring i Norge. www.diameta.no

Trine har også sin egen blogg der hun skriver om forskjellige temaer innenfor helse og livsstil. www.trinesblogg.no

Litt om utviklingen av konseptet barnekurs for god selvfølelse og søken etter kursholdere i hele Norge

Diameta er et kompetansesenter for folkehelse, selvfølelse og livsmestring. Vi holder kurs, foredrag og tilbyr veiledning om selvfølelse og livsmestring i store deler av Norge. Våre målgrupper er barn, ungdom, foreldre, voksne og de som jobber med barn og unge. Vårt team består av dyktige fagfolk med kompetanse om selvfølelse og livsmestring. Vi er svært opptatt at hele støtteapparatet rundt et barn skal ha kunnskap om hvordan bygge god selvfølelse og støtte oppunder en god psykisk helse.

Alle mennesker vil på et eller annet tidspunkt møte utfordringer og nettopp derfor er det viktig at vi alle har verktøy som er konkrete og enkle å ta i bruk. Dette kan dreie seg om hvordan: få venner, føle trygghet, kommunisere godt med andre, takle press og stress, ha gode søvnrutiner, løse konflikter, redusere mobbing i skolen, mestre sinne eller andre følelser, spise sunt, få bedre motivasjon, bruke selvhjelps teknikker ved behov, være trygg på seg selv, tenke og føle at jeg er god nok som den jeg er, kjenne mestring i forhold til hva som er viktig for den enkelte og hvordan stole på seg selv.

I Diameta har alle et brennende engasjement for temaet selvfølelse. Vi liker å si at vi jobber fra hjertet på en ekte og ærlig måte, at vi er profesjonelle og at vårt arbeide blir gjort på en positiv, sunn og livsglad måte i møte med dem som kommer til oss.

Her er en oversikt over våre tilbud:

Barn/ungdom

 • 1:1 veiledning/undervisning/coaching av barn/unge med fokus på å styrke selvfølelse. Vi hjelper med utfordringer som vonde følelser, angst, lite motivasjon, lekse utfordringer, dårlig selvbilde/selvfølelse, søvnproblemer og generelle plager/utfordringer. Du får med selvfølelseprogram (3 mnd) ved kjøp av prosess.
 • Selvfølelseprogram for barn og unge (3 eller 6 måneders fleksibelt program på nett). Her kan barn og unge bygge sin egen selvfølelse med fokus på alle grunnpilarene for god selvfølelse.
 • Kurs for god selvfølelse – barn, ungdom – live nettkurs.

Foreldre/familie

 • Nettkurs om selvfølelse for foreldre – med fokus på selvfølelse hos barn/ungdom.
 • Rådgivning/veiledning – Vi hjelper foreldre som trenger mer kunnskap og verktøy for å takle hverdagen best mulig.
 • Familiekurs – med fokus på rutiner, gode relasjoner, team/samarbeid, respekt, forståelse og harmoni.

Skole/barnehage ansatte

 • Foredrag om selvfølelse for skoler og barnehager
 • Kompetanseheving om selvfølelse og livsmestring – for deg som jobber med barn og unge – fleksibel nettundervisning.

Voksne

 • 1:1 veiledning/coaching med fokus på å styrke selvfølelse.
 • Selvfølelse og livsmestring for voksne – 1 års kursprogram – nettundervisning i gruppe til faste tider gjennom et helt år (passer også for bedrifter).
 • Kurs for god selvfølelse – voksen – live nettkurs.
OmDiameta

Kurs, foredrag og veiledning for barn, ungdom, foreldre og voksne

Diameta har et stort team med proffe fagfolk som har bakgrunn fra pedagogikk, barnevern, helsefremmende arbeide, coach/mental trener eller annet barne og ungdomsarbeid. Alle i Diameta sitt team har fokus på å » løfte » barn og ungdom, bygge mestringsfølelse og håndtere stress, utfordringer og følelser på en balansert måte.

Vi er også opptatt av å bidra positivt konstruktivt til foreldre og andre voksen relasjoner rundt de unge. Tilbakemeldinger er alltid viktig, og vi er glade for at de unge som kommer på enten Diameta kurs eller veiledning, gir oss gode skussmål. Mange barn sier at det er spennende å lære om seg selv og hvordan de selv kan finne gode måter å være glad og trygg på og spør om de kan gå på flere kurs. Vi tolker dette som at de synes det er spennende å lære verktøy som de kan bruke for å selv bidra positivt til sine egne hverdags-utfordringer.

Uansett bakgrunn for hvorfor man kommer til oss, opplever vi glade og kreative barn, som er åpne og flinke til å finne verktøy til sin personlige bruk.

Foreldrekurs og nettkurs om selvfølelse er kurs vi tilbyr foreldre og andre voksne som relaterer til de unge.

Diameta har fokus på selvfølelse og livsmestring hos barn og unge. Vi brenner for forebygging i tidlig alder og helst før problemene oppstår. Det er også mange som tar kontakt med oss når barnet eller ungdommen har begynt å slite. Da er det viktig å være klar over at det krever mer oppfølging av foreldre og større innsats av barnet/ungdommen selv på en strukturert måte for å få gode resultater. Vi anbefaler her at både barnet/ungdommen og foreldrene går på kurs eller til samtale.

Mer informasjon