Her finner du diverse artikler fra Diameta teamet.

Hvis jeg skal være helt ærlig…

Jeg tror jeg må være litt ærligere om hvilke historier jeg har blitt fortalt over flere år fra foreldre og uskyldige barn, som fortvilet bare prøver å komme seg gjennom skolehverdag og fritid. Barn og ungdom ønsker helst å være med venner, ha det bra med familien, delta på fritidsaktiviteter og ha det bra har…

Ni tips til skolestart!

Nå er skolen snart i gang og barn og unge skal tilbake til hverdagen. Det er mange forventninger til barn og ungdom fra skole, hjem, familie, venner, aktiviteter, treninger med mer. Skolene har også forventninger til oss som er foreldre. Her er noen tips og refleksjoner om dette. Ha gode rutiner når det gjelder søvn.…

Velværeboost for selvfølelsen.

Selvfølelse handler om hva du føler om deg selv, hvor verdifull du føler deg og at du føler deg god nok som den du er. Noe som kan påvirke selvfølelsen positivt er å gi deg selv en velværeboost. Bare tenk hvor deilig følelse det gir når du tar litt ekstra godt vare på deg selv.…

Refleksjoner over en krevende tid.

Vi lever i en spesielt krevende og vanskelig tid hvor det er mange som har mistet mye. Jeg skal ikke sette disse opp mot hverandre eller si at noen har det verre enn andre. Alle som har mistet noe eller noen i denne pandemien har det ille på hver sin måte. Det må vi anerkjenne.…

Hvorfor er selvfølelse så viktig også på arbeidsplassen?

Selvfølelse handler om hva du føler om deg selv, hvor verdifull du føler deg og at du for det meste føler deg god nok som den du er. God selvfølelse er derfor viktig for å ha det bra og takle det livet byr på både på jobb og fritid. På generelt grunnlag er det svært…

Det er mange som sliter mye om dagen…

Det kommer frem flere og flere følelsesreaksjoner på situasjonen vi lever i, som er bekymringsfullt. Vi mennesker er alle ulike og har ulike måter å takle utfordringer. Det viser tiden vi lever i. Vi som nasjon har vi gått fra aksjon stå på vilje, dugnadsånd og å vise solidaritet til reaksjon sorg, sinne, apati og…

Refleksjoner om RAUSHET!

Når jeg googler raus og raushet, så kommer ordene nedenfor opp som definisjon: raushet Synonyms: uselviskhet ; edelmot ; rundhåndethet ; idealisme ; veldedighet ; sjenerøsitet ; offervilje ; altruisme ; nestekjærlighet ; filantropi ; gavmildhet ; oppofrelse ; uegennytte ; raus Synonyms: storsinnet ; spandabel ; frikostig ; romhendt ; sjenerøs ; ødsel ;…

Magien i takknemlighet

Vi vet at å fokusere på det positive i livet gjør oss lykkeligere. Mental trening er like viktig som fysisk trening, og tidsbruken sett opp mot effekten vil jeg påstå er fenomenal. I førjulstida er det en økt mengde takknemlighetsfølelse ute og går. Vi blir mer rause mot hverandre og i kjøps jaget minnes vi…

Bekymrer du deg ofte over barna dine?

Har du noen gang tenkt på og bekymret deg over hvordan det skal gå med barna dine når de blir store? Har du tenkt på hvordan du ønsker at barna dine skal bli? Hvordan de skal klare seg? Hvilke verdier de bør leve etter? Hvilke holdninger de bør ha? Hvordan de skal klare å omgås…