Her finner du diverse artikler fra Diameta teamet.

Er du en mobber eller har du blitt utsatt for mobbing?

Det har ikke blitt mindre mobbing de siste årene dessverre, selv om det er nulltoleranse i skolene. Den svært synlige voksen mobbingen som pågår på nett gjør vel ikke saken bedre. Gode normer, verdier og holdninger kommer ikke av seg selv, det må læres fra ung alder. Det er da jeg tror vi får et…

7 tips til god barneoppdragelse!

  Hva preger dagens barneoppdragelse? Er dagens barneoppdragelse i krise? Hvilke verdier synes du det er viktig å overføre til dine barn? Har vi mistet noen verdier i barneoppdragelsen som gjør at foreldrerollen har blitt vanskeligere å mestre? Kan vi skylde på samfunnet og tidspress for at vi ikke har kontroll på barna våre? Kan…

En metode for god psykisk helse

Evnen til å hjelpe seg selv er litt undervurdert, så derfor tenker jeg det er fint å minne om en metode som vi alle kan ha godt av å bruke fra tid til annen. Metoden er ganske enkelt å snakke med noen. Det trenger ikke nødvendigvis å være en som har faglig bakgrunn, men det…

Tre steg til bedre humør!

  Humør eller stemninger betegner følelsespregede tilstander av en viss varighet som ikke nødvendigvis er rettet mot et bestemt objekt, slik som ved typiske emosjoner (sinne, glede). Mange ganger er årsakene ukjente for personen selv; de kan være utløst av hendelser som styrker eller svekker selvaktelsen, eller ha sammenheng med rent fysiske forhold (hormoner, helse, vær,…

Barns selvfølelse og foreldrenes rolle

  Jesper Juul, dansk teoretiker, familieterapeut og forfatter, har i sine studier av barn/foreldre relasjonen, sagt noe om foreldrenes rolle som oppdragere i perspektiv av barnets selvfølelse. Hans kontroversielle mening om at ros bygger selvtillit, men kan derimot skade selvfølelsen, har provosert mange, både foreldre og de som jobber med barn. Oppdrager rollen har i…

Hvis jeg skal være helt ærlig…

Jeg tror jeg må være litt ærligere om hvilke historier jeg har blitt fortalt over flere år fra foreldre og uskyldige barn, som fortvilet bare prøver å komme seg gjennom skolehverdag og fritid. Barn og ungdom ønsker helst å være med venner, ha det bra med familien, delta på fritidsaktiviteter og ha det bra har…

Ni tips til skolestart!

Nå er skolen snart i gang og barn og unge skal tilbake til hverdagen. Det er mange forventninger til barn og ungdom fra skole, hjem, familie, venner, aktiviteter, treninger med mer. Skolene har også forventninger til oss som er foreldre. Her er noen tips og refleksjoner om dette. Ha gode rutiner når det gjelder søvn.…

Velværeboost for selvfølelsen.

Selvfølelse handler om hva du føler om deg selv, hvor verdifull du føler deg og at du føler deg god nok som den du er. Noe som kan påvirke selvfølelsen positivt er å gi deg selv en velværeboost. Bare tenk hvor deilig følelse det gir når du tar litt ekstra godt vare på deg selv.…

Refleksjoner over en krevende tid.

Vi lever i en spesielt krevende og vanskelig tid hvor det er mange som har mistet mye. Jeg skal ikke sette disse opp mot hverandre eller si at noen har det verre enn andre. Alle som har mistet noe eller noen i denne pandemien har det ille på hver sin måte. Det må vi anerkjenne.…