Oslo Syd reportasje om Barnekurs for god selvfølelse

Dagens samfunn og ikke minst barns oppvekstmiljø gjør det viktig å ha en god selvfølelse. Ikke alle foreldre er bevisst på hvordan det egentlig står til med selvfølelsen hos egne barn.

En god selvfølelse er viktig for å takle mange situasjoner som oppstår i skolemiljøet, idrettsmiljøet og senere også i arbeidslivet. Sosiale medier er også blitt en arena som kan bety en utfordring for selvfølelsen. Trine Anette Øfsti Bråten er sertifisert DNCF coach/mental trener hos Diameta, og har sett hvordan manglende selvfølelse virker destruktivt inn på barn og ungdom. Hun startet kurs for barn mellom 7 – 9 og 10 – 13 år, hvor de får lære enkle verktøy for å kunne håndtere hverdagslige utfordringer og styrke selvfølelsen.

Ikke en utvikling av enere

Trine Øfsti Bråten understreker at hensikten med kursene ikke er å coache frem enere og det er heller ikke noen form for terapi. Dette må sees på som et forebyggende tiltak. En god selvfølelse hos barn betyr at de er trygge på seg selv. Trygge på at de kan hjelpe seg selv og at de er fornøyd med seg selv som de er. Selvtilliten er noe som vokser med hva barnet føler at det kan og bedre selvtillit kan selvfølgelig være med på å utvikle en bedre selvfølelse.

Så langt har Bråten hatt mer enn 400 barn på kurs og det viktigste de kan få med seg fra kurset er å få vite at de er bra nok akkurat slik som de er. Det er bra nok å bare være deg.. Jeg vil at barna skal gå ut herfra med en trygghet en visshet om at de har ressursene til å hjelpe seg selv, sier Bråten.

Kjennetegn på lav selvfølelse

Tegn på lav selvfølelse kan være når barnet ofte sammenligner seg med andre – ofte tenker at andre er bedre enn seg selv. “Jeg kan jo ikke det” og “Jeg får aldri til noe”. At barnet trenger overdrevent mye bekreftelse fra andre, behov for å bli sett hele tiden. Problemer med å finne sin rettmessige plass, trekker seg unna andre pga redsel for å ikke være god nok. Andre tegn kan være: prestasjonsangst, skryting, oppblåsthet, mobbing, tror du er bedre enn andre, overdrevent beskjedenhet, grenseløs, skyldfølelse (overdrevent mye i disse tilfellene også).

[/vc_column_text]

[/vc_column]
Syd_Reportasje_Framed

Hvorfor kurs

Man må gjerne si at det vi driver med i utgangspunktet ligger under foreldreansvaret, sier Trine. Men de foreldre som kommer til oss, har selv innsett at noen ganger hører og lærer barnet deres bedre av andre enn av dem. På kurset får vi dette inn i en mer formalisert læresituasjon hvor vi aktiviserer barna gjennom spørsmål og medvirkning. En svært nyttig og viktig bivirkning er ofte en motivasjon for skole, positiv tenkning, bedre kommunikasjon, mestring av sinne og ikke minst, en forståelse av at mobbing er dumt. Dersom alle barn går på kurs vil også ringvirkningene i samfunnet vårt bli større enn om kun to eller tre i en klasse går på kurs. Vi ønsker ikke å intervenere på foreldrenes ansvar. Barns selvfølelse er avgjørende for deres utvikling opp igjennom hele livet, det er en ferskvare og foreldre bør være bevisste at de har et kjempeansvar i denne forbindelse. Våre kurs vil imidlertid ofte være en begynnelse, et hjelpemiddel og en bevisstgjøring, avslutter Trine Øfsti Bråten.

[/vc_row]