Hvorfor er selvfølelse så viktig også på arbeidsplassen?

Selvfølelse handler om hva du føler om deg selv, hvor verdifull du føler deg og at du for det meste føler deg god nok som den du er. God selvfølelse er derfor viktig for å ha det bra og takle det livet byr på både på jobb og fritid. På generelt grunnlag er det svært…

Det er mange som sliter mye om dagen…

Det kommer frem flere og flere følelsesreaksjoner på situasjonen vi lever i, som er bekymringsfullt. Vi mennesker er alle ulike og har ulike måter å takle utfordringer. Det viser tiden vi lever i. Vi som nasjon har vi gått fra aksjon stå på vilje, dugnadsånd og å vise solidaritet til reaksjon sorg, sinne, apati og…

Refleksjoner om RAUSHET!

Når jeg googler raus og raushet, så kommer ordene nedenfor opp som definisjon: raushet Synonyms: uselviskhet ; edelmot ; rundhåndethet ; idealisme ; veldedighet ; sjenerøsitet ; offervilje ; altruisme ; nestekjærlighet ; filantropi ; gavmildhet ; oppofrelse ; uegennytte ; raus Synonyms: storsinnet ; spandabel ; frikostig ; romhendt ; sjenerøs ; ødsel ;…

Magien i takknemlighet

Vi vet at å fokusere på det positive i livet gjør oss lykkeligere. Mental trening er like viktig som fysisk trening, og tidsbruken sett opp mot effekten vil jeg påstå er fenomenal. I førjulstida er det en økt mengde takknemlighetsfølelse ute og går. Vi blir mer rause mot hverandre og i kjøps jaget minnes vi…

Bekymrer du deg ofte over barna dine?

Har du noen gang tenkt på og bekymret deg over hvordan det skal gå med barna dine når de blir store? Har du tenkt på hvordan du ønsker at barna dine skal bli? Hvordan de skal klare seg? Hvilke verdier de bør leve etter? Hvilke holdninger de bør ha? Hvordan de skal klare å omgås…

Næring til god selvfølelse

Vi som er foreldre føler oss mange ganger hjelpeløse og usikre i vår rolle. Noen ganger føler vi at vi ikke har de verktøy vi trenger for å hjelpe barnet vårt. Dette kan skje når barnet vårt opplever mobbing, skolen blir vanskelig, eller vi ser at barnet strever med å få venner. I mitt mangeårig…

Alle mennesker har en selvfølelse!

Hva er selvfølelse? Selvfølelse er hva vi føler om oss selv og det påvirker våre opplevelser. Selvfølelsen påvirker oss i vennskap og i kjærlighet. Selvfølelsen påvirker oss som foreldre. Hvordan vi er som oppdragere og støtter i barnas liv. De fleste barn i dag møter også andre voksne, og barnehagen har en uthevet rolle som…

Visste du at takknemlige folk er lykkeligere og har bedre helse?

Å uttrykke takknemlighet er et av de enkleste tingene du kan gjøre på egenhånd for å styrke egen helse. Ulike studier viser en sammenheng mellom takknemlighet og god helse hos mennesker. En studie utført av Seligman og medarbeidere (2005) viste at ved bruk av 5 til 10 minutter på slutten av en dag til å…

Dine indre verdier: – lever du etter dem?

Er du klar over dine gode indre verdier? Det som gjør deg til den du er og vil være Det som styrer det som er viktig for deg Lever du i tråd med dine gode verdier eller er det noe du trenger å endre på som vil hjelpe deg til å etterleve dem? Det å…

Hvor ille er det egentlig å få for lite søvn?

Jeg har over en lang periode fått erfare hvor mange barn og ungdom som har utfordringer med søvn. Det viser seg også at det ikke er så annerledes for voksne. Dette er et felt jeg ser har så store konsekvenser for et menneske at det fortjener å få mer oppmerksomhet. 70-80% av barn og ungdom…