Barne- og ungdomskurs for god selvfølelse

Barne- og ungdomskurs for god selvfølelse

Selvfølelse handler om hva vi tenker og føler om oss selv og er grunnmuren i oss mennesker. God selvfølelse gir oss et godt fundament/grunnmur å bygge videre på. Prøv å bygge et hus uten grunnmur, det tar ikke lang tid før det klapper sammen. Dersom fundamentet er bra, står vi stødigere i oss selv og det er lettere å lære seg nye ting som for eksempel matte, norsk og samfunnsfag, det er lettere å konsentrere seg, det er lettere å tenke at jeg er god nok som jeg er og det er lettere å ha det bra.

Vi mener det er mye bedre for individet og samfunnet at barn og ungdom får et godt fundament å bygge livet sitt på. Alle mennesker møter utfordringer, det er bare snakk om tid. Det kan være i form av dårlig klassemiljø, press på skolen, stress, ensomhet, negative hendelser eller lignende.

Dette er noe foreldre og lærere har lite kontroll på. Vi vil at alle barn og ungdom skal ha med seg tryggheten i seg selv. Vi vil at de skal håndtere utfordringer på en måte som gjør at selvfølelsen ikke synker til bunns. Vi er avhengig av en god selvfølelse for å ha det godt. Verken foreldre eller lærere er der for barna/ungdommene sine 24 timer i døgnet, og mange foreldre og lærere kan ha dårlig selvfølelse selv. Det gjør det enda viktigere at barn/ungdom innehar en fyldig verktøykasse der de er bevisst sine handlinger og sin kommunikasjon. Dette vil også bidra til gode holdninger og verdier som de kan ta med seg resten av livet.

«Det tar kortere tid å bygge en god selvfølelse enn å reparere en ødelagt en» – Trine Øfsti Bråten

God selvfølelse er viktig for foreldre og voksne, derfor har vi også kurs for voksne og de som jobber med barn og unge. Vi hadde Supernytt på besøk, se innslaget her: Supernytt – Barnekurs for god selvfølelse

Barnekurs holdes i aldersgruppene førskolealder (i barnehagen med barnehageansatte tilstede), 6-9, 9-13 og Ungdomskurs i aldersgruppen 13-17.

Hvordan foregår våre kurs for barn og ungdom:

Kurset er lagt opp med øvelser, aktiviteter, interaktiv dialog og lek. Undervisningen krever at barnet klarer å sitte en del i ro. Barn og ungdom kommer alene på kurs. Snakk med kursholder dersom barnet/ungdommen er utrygg så får du veiledning. Det er mulig å være tilstede i starten av kurset.

Kurset er utviklet av Trine Øfsti Bråten, eier og gründer av Diameta over en periode på fem år. Til sammen har vi holdt på ti år med meget gode tilbakemeldinger fra de som har vært på kurs. Det er praksis relatert erfaringskunnskap satt i system bygget på prinsipper fra NLP. For å sikre kvaliteten på innholdet i kursene har Diameta som en av sine nærmeste rådgivere sykepleier og helsesøster med lang fartstid og mye erfaring i det offentlige og private. Diameta har Norges største team med proffe fagfolk som jobber med selvfølelse. Diameta har mange instruktører, fordelt i de fleste fylker over hele Norge. Hvis du ønsker kurs eller foredrag, ta kontakt med kursholder i nærheten av deg. Ta kontakt med oss HER!

Kjenner du noen som passer å være en selvstendig kursholder les HER.

Finn kurs her: aktivitetskalender

NB: Diameta tilbyr også individuelle kurs/samtaler der vi skreddersyr våre verktøy og teknikker etter behov. Foreldre kan være tilstede dersom det er ønskelig. Ta kontakt med Diameta for mer informasjon på post@diameta.no eller les mer HER. Se prisliste HER! Les om en gutt som var på individuell samtale HER!

Kursholderne lærer barnet / ungdommen

 • Håndtering av vonde følelser
 • Hvordan få bedre selvfølelse
 • Hvordan sette seg mål
 • Hvordan bli mer motivert
 • Kommunikasjon
 • Mindfulness
 • Bedre søvn
 • Hverdagsverktøy
 • Sinnemestring
 • Konflikthåndtering
 • Selvhjelpsteknikker
 • Hvilke verdier har jeg?
 • Litt om kosthold

Barnet/ungdommen din vil få bedre selvfølelse

 • Bli tryggere i seg selv
 • Mestre forskjellige følelser
 • Få motivasjon som gir riktig fokus
 • Bli bevisst effekten av positive tanker
 • Hvordan ha det bra i livet sitt
 • Tenke at jeg er god nok som jeg er
 • ”Jeg vil gjerne komme på flere kurs”

  Sagt av kursdeltakere
 • Kurset var veldig bra! Jeg er gladere inni meg nå en før!

  Sagt av kursdeltakere
 • ”Det er viktig å følge med på skolen for å bli hva man vil”

  Sagt av kursdeltakere
 • ”Nå skjønner vi mye mer at vi må begynne å sentre til alle på laget. Vi vil jo vinne, og da må alle få mulighet til å bli gode”

  Sagt av kursdeltakere
 • ”Dette er et veldig bra kurs, noe å skryte av”

  Sagt av kursdeltakere
 • ”Jeg skulle ønske alle i klassen min og på idrettslaget hadde gått på kurs, da hadde vi hatt det så mye bedre sammen”

  Sagt av kursdeltakere
 • ”Jeg synes jeg lærte mye på dette kurset”

  Sagt av kursdeltakere
 • ”Du må bare tenke at du greier det, også kommer du til å klare det”

  Sagt av kursdeltakere
 • ”Det er godt å vite at jeg er bra nok akkurat som jeg er”

  Sagt av kursdeltakere

Diameta har fokus på selvfølelse, trygghet og livsmestring hos barn og unge. Det er også mange som tar kontakt med oss når barnet eller ungdommen har begynt å slite. Da er det viktig å være klar over at det krever mer oppfølging av foreldre og større innsats av barnet/ungdommen selv på en strukturert måte for å få gode resultater. Vi anbefaler her at både barnet/ungdommen og foreldrene går på kurs.

Selvfølelse og trygghet er omfattende og består av grunnleggende kunnskap om mange temaer. Dette er tema som tanker, følelser, kommunikasjon, konflikthåndtering, sinnemestring, avslapping, søvn, kosthold, hvem er jeg, verdier, konsentrasjon, ta til seg læring, løsningsfokus, egenskaper, mål, visualisering mm. Alt dette lærer du på Diameta sine kurs for god selvfølelse. Læringen er forebygging i praksis og varer livet ut om den vedlikeholdes. Vår erfaring er at allerede etter første kurs tar barn og ungdom med seg og anvender verdifull læring. Vi mener at ved å gjenta læringen gjennom hele skoleforløpet fra tidlig alder – og helst som et eget fag i skolen –  så vil også miljøet i klassen, på idrettslaget, i familien og i samfunnet bli bedre. Diameta har siden 2013 argumentert og jobbet for å få ”(God) selvfølelse” som nytt fag på timeplanen i skolen.