Oversikt over Diametas tjenester

Diameta har som mål å bidra til en stabil og positiv produktiv hverdag for barn, ungdom, foreldre og hele støtteapparatet rundt. Vi jobber forebyggende, ved å bevisstgjøre og lære bort enkle verktøy for å håndtere tanker, følelser og hverdagslige utfordringer med selvfølelse i fokus. Vi ønsker å bidra til å skape et godt personlig fundament for fremtiden der det er mindre behov for justeringer senere i livet.

Her er en oversikt over våre tjenester:

Barn/ungdom

 • 1:1 veiledning/kurs/coaching av barn/unge med fokus på å styrke selvfølelse. Vi hjelper med utfordringer som vonde følelser, angst, lite motivasjon, lekse utfordringer, dårlig selvbilde/selvfølelse, søvnproblemer og generelle plager/utfordringer. Du får med selvfølelseprogram (3 mnd) ved kjøp av prosess. LES MER HER!
 • Selvfølelseprogram for barn og unge (3 eller 6 måneders fleksibelt program på nett). Her kan barn og unge bygge sin egen selvfølelse med fokus på alle grunnpilarene for god selvfølelse. LES MER HER!
 • Kurs for god selvfølelse – barn, ungdom i gruppe eller 1:1. LES MER HER!

Foreldre/familie

 • Nettkurs om selvfølelse for foreldre – med fokus på selvfølelse hos barn/ungdom. LES MER HER!
 • Livsmestringsverktøy for foreldre og barn. LES MER HER!
 • Rådgivning/veiledning – Vi hjelper foreldre som trenger mer kunnskap og verktøy for å takle hverdagen best mulig. TA KONTAKT post@diameta.no!
 • Digitalt foredrag for foreldre. LES MER HER! 
 • Familieharmoni – et digitalt samtaleverktøy for mer harmoni i familien. LES MER HER!

Skole/barnehage ansatte

 • Foredrag om selvfølelse for skoler og barnehager. LES MER HER!
 • Kompetanseheving om selvfølelse og livsmestring – for deg som jobber med barn og unge – fleksibel nettundervisning. LES MER HER!

Bedrift/Voksne

 • 1:1 veiledning/coaching med fokus på å styrke selvfølelse. LES MER HER!
 • Kurs for god selvfølelse – voksen. LES MER HER!
 • Meningsfull pensjonisttilværelse med god selvfølelse og livsmestring – pensjonister. LES MER HER!
 • Foredrag. LES MER HER!

Bli bedre kjent med noen av våre instruktører HER!

Diameta

Kurs, foredrag og veiledning for barn, ungdom, foreldre og voksne

Diameta har et stort team med proffe fagfolk som har bakgrunn fra pedagogikk, barnevern, helsefremmende arbeide, coach/mental trener eller annet barne og ungdomsarbeid. Alle i Diameta sitt team har fokus på å » løfte » barn og ungdom, bygge mestringsfølelse og håndtere stress, utfordringer og følelser på en balansert måte.

Vi er også opptatt av å bidra positivt konstruktivt til foreldre og andre voksen relasjoner rundt de unge. Tilbakemeldinger er alltid viktig, og vi er glade for at de unge som kommer på enten Diameta kurs eller veiledning, gir oss gode skussmål. Mange barn sier at det er spennende å lære om seg selv og hvordan de selv kan finne gode måter å være glad og trygg på og spør om de kan gå på flere kurs. Vi tolker dette som at de synes det er spennende å lære verktøy som de kan bruke for å selv bidra positivt til sine egne hverdags-utfordringer.

Uansett bakgrunn for hvorfor man kommer til oss, opplever vi glade og kreative barn, som er åpne og flinke til å finne verktøy til sin personlige bruk.

Foreldrekurs og nettkurs om selvfølelse er kurs vi tilbyr foreldre og andre voksne som relaterer til de unge.

Diameta har fokus på selvfølelse og livsmestring hos barn og unge. Vi brenner for forebygging i tidlig alder og helst før problemene oppstår. Det er også mange som tar kontakt med oss når barnet eller ungdommen har begynt å slite. Da er det viktig å være klar over at det krever mer oppfølging av foreldre og større innsats av barnet/ungdommen selv på en strukturert måte for å få gode resultater. Vi anbefaler her at både barnet/ungdommen og foreldrene går på kurs eller til samtale.