Kurs for assistenter, fagarbeidere, førskolelærere og lærere i skoler, barnehager, SFO/AKS

Kurs for barnehage - skole...

Jobber du med barn og ungdom?

Kompetanseheving selvfølelse og livsmestring for deg som jobber med barn og unge er tilgjengelig som nettundervisning (du ser de ulike modulene i ditt eget tempo). Ønsker du å jobbe mer forebyggende med barn og unge der fokus er god selvfølelse og savner en solid verktøykasse? Da er dette kurset for deg. Lær Diameta sine metoder, teknikker og verktøy som vi bruker i våre kurs for god selvfølelse. Du vil motta kursbevis ved fullført kurs.

Dette kurset er for deg som er opptatt av å bygge god selvfølelse hos barn og ungdom der du jobber, med verktøy du enkelt kan integrere i din arbeidshverdag.

Du vil være bedre rustet til å takle utfordringer som dukker opp i løpet av en arbeidsdag, samtidig som du vil kunne bidra til å styrke barnet og ungdommens selvfølelse. Vi har også fått rapporter om at de som har tatt dette kurset eller Diametas sertifisering har blitt foretrukket i jobbsøker prosesser. Et av målene til Diameta er å forebygge fremfor å reparere. Vi tenker at dette vil komme samfunnet til gode og at ringvirkningene ved at flere som jobber med barn og ungdom får gode verktøy som fungerer er viktig for alle også på lang sikt. 

 

Her er det du vil lære

 • Håndtering av vonde følelser
 • Håndtering av tanker, fra negativ til positiv
 • Næring til god selvfølelse
 • Kommunikasjon
 • Målsetting
 • Hvordan bli mer motivert
 • Mindfulness
 • Bedre søvn
 • Hverdagsverktøy
 • Sinnemestring
 • Konflikthåndtering
 • Selvhjelpsteknikker
 • Konsentrasjonsutfordringer
 • Verdier og hvorfor det er viktig

Dette gir deg

 • Mestring
 • Motivasjon
 • Faglig kompetanseheving – selvfølelse
 • Stor verdi i jobbsøker prosesser
 • Trygghet
 • Ro
 • Nye metoder
 • Gode verktøy og teknikker
 • Fleksibilitet i jobben
 • Mening
 • Trivsel i jobben

Les intervjuet med kursholder og kontaktlærer Hanne Knapkøyen Hagelund HER, kursholder og miljøterapeut Thea Hogstad HER, og kursholder, kontaktlærer, spesialpedagog Arnhild Ludvigsen HER. De forklarer litt om verdien av å ha med seg Diametas verktøykasse i sitt arbeide i skolene de arbeider på.

Kurset passer for deg som jobber som assistenter, lærere, pedagoger i skoler, barnehager, AKS/SFO. 

Kurset vil foregå digitalt. Kurset tar for seg hele Diameta sin verktøykasse som blir formidlet på våre barnekurs for god selvfølelse og kurskompendiet vil du få tilsendt. Dette er et kompetansehevende kurs med fokus på livsmestring og selvfølelse.

Pris per person: 10.000,-

For bestilling eller spørsmål ta kontakt med Trine Øfsti Bråten, eier og gründer av Diameta på mail: trine@diameta.no eller mobil: 90649011

Litt om Diameta

Trine Øfsti Bråten, gründer og daglig leder av Diameta, har over en periode på fire år utviklet «Barne- og Ungdomskurs for god selvfølelse – med verktøy for mestring, glede, trygghet og positivitet». Vi har i dag kursholdere rundt omkring i Norge som holder kurs for 6-9 år, 9–13 år, 13–17 år og 18-25 år og voksne, foreldrekurs samt kurs for ansatte i skoler og barnehager. 

Diameta og Trine Øfsti Bråten har initiert organisasjonen Go´nok som skal fremme en holdningsskapende endring hos barn, ungdom og voksne mennesker ved å sette fokus på følelsen av å være Go´nok som den du er. Dette er forebyggende psykisk helsearbeid. Vi ønsker at alle skal kjenne på følelsen av å være Go´nok – å tenke, føle og være Go´nok som den du er gir næring til god selvfølelse. Diameta vil bidra til sin sosiale bunnlinje ved å fremme og arbeide med dette prosjektet. Se Go´nok sin Facebookside her.

Bakgrunnen for det som nå er kurs for barn og ungdom var Trines arbeide med barna og de erfaringene hun gjorde med barna en til en, i grupper og i undervisning. Hun har arbeidet i Osloskolen i fem år til sammen. Trine så et stort behov for å styrke selvfølelse. Det var ikke bare barn med utfordringer som trengte hjelp, men barn som tilsynelatende hadde det fint trengte også enkle verktøy. Det var barna sin begeistring for å lære mer om seg selv som gjorde at Trine skjønte det var viktig å lære opp barna. Hun var også opptatt av at foreldre skulle lære dette, så det å parallelt holde kurs for foreldre ble viktig. Trine tok kontakt med politikere i 2013 for å høre om det kunne være en mulighet for å få inn et nytt fag i norske skoler. Hun fant fort ut at det ville ta tid, derfor besluttet hun å sette sammen alt hun hadde erfart, testet og lært bort til et kurs for barn. Dette kurset heter nå Barne- og Ungdomskurs for god selvfølelse. Trine er ydmyk og takknemlig for at hun kan være med å gjøre en forskjell i flere barns liv.

Den responsen Diameta har fått fra deltakerne (altså barn og ungdom), deres foreldre og våre kursholdere har vært helt fantastisk. Våre kursholdere skryter av konseptet og en setning som går igjen er. ”Jeg skulle ønske jeg hadde lært dette da jeg var barn.” Mange av våre kursholdere jobber daglig med barn og ungdom og bruker verktøyene aktivt hver eneste dag. Verktøyene er enkle å bruke og kan integreres i ditt daglige arbeide både i undervisning, grupper og en til en.

Her er noen uttalelser fra barn på kurs: 

«Jeg skulle ønske alle i klassen min og på idrettslaget mitt hadde gått på kurs, da hadde vi hatt det så mye bedre sammen»

«Det er godt å vite at jeg er bra nok akkurat som jeg er»

«Det er bare jeg som kjenner meg selv best. Det er ingen andre som vet hva jeg egentlig tenker og føler. Jeg kjenner meg selv bedre enn mamma og pappa… Eller kameraten min»

«Det jeg har lært på kurset har hjulpet meg masse i hverdagen»

Kursene er videreutviklet med rådgivere og samarbeidspartnere som er helsesøster og sykepleier. Vi har et bredt utvalg av kursholdere fra følgende yrkesretninger: Lærer, førskolelærer, barnevernspedagog, terapeut, NLP, helsesøster, sykepleier, gestaltterapeut, barne- og ungdomsarbeider, spesialpedagog, undervisningsinpektør, idrettslærer.

Les mer om Barnekurs for god selvfølelse

Finn kurs her Kurs for barn og ungdom

Vil du jobbe som kursholder Les her