Priser

Kurs for barn, ungdom og voksne

Kurs for god selvfølelse

6 timer undervisning (minimum 6 personer)
Kr. 4.000,- Barn, ungdom og voksen

En til en kurs

4 ganger á inntil 1 time
Kr. 4.000,- Etter avtale

Foredrag

Skoler/ideelle organisasjoner ta kontakt for andre priser
Kr. 20.000,- Inntil 90 minutter

Nettkurs for foreldre

Nettundervisning fleksibel
Kr. 799,-

Kompetanseheving selvfølelse og livsmestring - fleksibel nettundervisning med kursbevis

Skoler, barnehager og SFO/AKS
Kr. 990,- (1 mnd)

Diameta kursholderopplæring - nettundervisning

Selvstendig kursholder for Diameta
Kr. 20.000,-

Selvfølelseprogram for barn og unge

Nettundervisning fleksibel
Kr. 2.495,-

Coaching/veiledning - 6 ganger

Barn, ungdom, foreldre, voksne
Fra 6.000,-

Coaching/veiledning - 6 ganger m/foreldreveiledning

Barn/ungdom
Fra 10.000,-