Priser

Kurs for barn, ungdom og voksne

Kurs for god selvfølelse

3 kvelder à 2 timer eller helg 3 timer á 2 dager
Kr. 1.650,- Barn, ungdom og voksen

En til en kurs/samtale

4 ganger á inntil 1,5 timer
Kr. 4.000,- Etter avtale

Familiekurs

3 kvelder eller helg (inntil 6 timer)
Kr. 4.000,- Pris per familie

Foreldrekurs, pris for to

1 gang á to timer
Kr. 750,-

Kurs for assistent eller fagarbeider, pris per person

Skoler, barnehager og SFO/AKS
Kr. 2.990,-

Diametas motiverende samtale

Barn, ungdom, voksne
Kr. 2.500,-