Priser

Kurs for barn, ungdom og voksne

Kurs for god selvfølelse

6 timer undervisning (minimum 6 personer)
Kr. 4.000,- Barn, ungdom og voksen

En til en kurs

4 ganger á inntil 1 time
Kr. 4.000,- Etter avtale

Foredrag

Skoler/ideelle organisasjoner ta kontakt for andre priser
Kr. 20.000,- Inntil 90 minutter

Diameta kursholderopplæring

Selvstendig kursholder for Diameta
Kr. 20.000,-

Coaching/veiledning - 6 ganger

Barn, ungdom, foreldre, voksne
Fra 8.000,-

Coaching/veiledning - 6 ganger m/foreldreveiledning

Barn/ungdom
Fra 10.000,-