Priser

Kurs for barn, ungdom og voksne

Kurs for god selvfølelse

3 kvelder à 2 timer eller helg 3 timer á 2 dager
Kr. 1.650,- Barn, ungdom og voksen

En til en kurs

4 ganger á inntil 1 time
Kr. 4.000,- Etter avtale

Foredrag

Inntil 90 min
Kr. 5.000,- Nettbasert

Nettkurs for foreldre

Nettundervisning fleksibel
Kr. 799,-

Kompetanseheving selvfølelse og livsmestring - nettundervisning med kursbevis

Skoler, barnehager og SFO/AKS
Kr. 10.000,-

Diameta kursholderopplæring - nettundervisning

Selvstendig kursholder for Diameta
Kr. 20.000,-

Selvfølelseprogram for barn og unge

Nettundervisning fleksibel
Tilbudspris 4.990,- (6 mnd)

Coaching/veilednings - 4 ganger a 90 min

Barn, ungdom, foreldre
Kr. 6.000,-

Familiekurs / 3 ganger a ca. 2 timer

Familier
Kr. 6.000,-