Priser

Kurs for barn, ungdom og voksne

Kurs for god selvfølelse

3 kvelder à 2 timer eller helg 3 timer á 2 dager
Kr. 1.650,- Barn, ungdom og voksen

En til en kurs

4 ganger á inntil 1 time
Kr. 4.000,- Etter avtale

Foredrag

Inntil 2 timer
Kr. 7.500,- Reisekostnad i tillegg

Nettkurs for foreldre

Fleksibel
Kr. 299,-

Kompetanseheving selvfølelse og livsmestring - nettundervisning med kursbevis

Skoler, barnehager og SFO/AKS
Kr. 10.000,-

Diameta kursholderopplæring - nettundervisning

Selvstendig kursholder for Diameta
Kr. 20.000,-