Priser

Kurs for barn, ungdom og voksne

Kurs for god selvfølelse

3 kvelder à 2 timer eller helg 3 timer á 2 dager
Kr. 1.650,- Barn, ungdom og voksen

En til en kurs

4 ganger á inntil 1 time
Kr. 4.000,- Etter avtale

Familiekurs

3 kvelder eller helg (inntil 6 timer)
Kr. 5.000,- Pris per familie

Foreldrekurs, pris for to

1 gang á to timer
Kr. 750,-

Kompetanseheving selvfølelse og livsmestring - nettundervisning med kursbevis

Skoler, barnehager og SFO/AKS
Kr. 10.000,-

Diameta kursholderopplæring - nettundervisning

Selvstendig kursholder for Diameta
Kr. 20.000,-