Trine Øfsti Bråten er gründer av Barne- og ungdomskurs for god selvfølelse og her forteller hun litt om veien og grunnen til at hun startet kurs for barn.

Jeg har over en fire års periode utviklet det som nå heter Barnekurs for god selvfølelse og Ungdomskurs for god selvfølelse med verktøy for mestring, glede, trygghet og positivitet. Som et tillegg har vi også Minikurs for foreldre (for foreldre som vil følge opp barna på hjemmebane). Det er nå litt over fem år siden. Mye har skjedd på et år etter lansering av Barnekurs for god selvfølelse 9 – 13 år.

Det hele startet med at jeg så (i skolen og blant foreldre) et stort behov for å forebygge slik at det skaper ringvirkninger på mange arenaer i samfunnet vårt. Jeg var og er fortsatt veldig ivrig på å få inn et nytt fag i norske skoler og kontaktet for et drøyt år siden flere politikere, blant annet Erna Solberg, Torbjørn Røe Isaksen og andre skolepolitikere. Det førte ikke til noe mer enn at jeg fikk tilbakemelding om at dette var interessant og vi tar det videre med de som driver med det. Jeg tenkte da at vi ikke kan vente i mange år på at de skal bestemme seg, så jeg satte sammen det jeg hadde jobbet med i fire år til et kurs for barn og ungdom.

Helt i starten jobbet jeg mest med foreldrene, men med min erfaring med barn/unge og deres åpenhet og nysgjerrighet tenkte jeg at det å henvende seg direkte til de er smart. Jeg har etter oppstart av Barnekurs for god selvfølelse 9 – 13 år fått mange henvendelser fra foreldre om å komme å holde kurs andre steder i Norge. Dette gjorde at jeg bestemte meg for å lære opp flere til å holde mine kurs, da jeg selv ikke har kapasitet til å reise rundt i hele landet å holde kurs selv. Nå har jeg kursholdere mange steder i Norge og flere som skal læres opp i april/mai og september/oktober. Vi har utvidet målgruppen til alderstrinn 7 – 9, 10 – 13 og 14 – 17 etter ønske fra foreldre og vi søker enda flere kursholdere til å gjøre denne viktige jobben som er å styrke selvfølelsen til barn og ungdom.

Vi har tro på at ved å gi barn og ungdom verktøy for å opprettholde og bygge en god selvfølelse, så vil dette også gi positive ringvirkninger i samfunnet vårt. Et av målene er at alle barn skal delta på kurs. Grunnen er at når mange barn har verktøy og forståelse for hvordan den enkelte kan ha det bra, så vil vi sakte men sikkert bygge et bedre samfunn der enda flere har det bra. Vi mener også at foreldre er viktig for barnas selvfølelse, så de skal også inkluderes. Det er mange foreldre som sliter med dårlig selvfølelse selv og synes det er en utfordring å vite hva de skal gjøre for å hjelpe barna sine. Kombinasjonen av barne/ungdoms og foreldrekurs gir de en god start.

Jeg har fått mange gode råd underveis i denne prosessen blant annet fra Innovasjon Norge, andre gründere, næringslivsledere og folk som har heiet og hjulpet meg å spre budskapet. Uten dem hadde det nok ikke vært mulig å få det til. Vi er fortsatt avhengig av folk som heier, hjelper til, lokalaviser som skriver om dette, og folk som tenker at dette er bra.

Det er også mange andre som driver med forebyggende tiltak i samfunnet vårt og jeg heier på alle som tenker at forebygging er bra. Sammen er vi sterke og kan bidra inn på flere arenaer.

Alle mennesker møter utfordringer før eller siden og selvfølelse er ferskvare. Jeg tror at alle både barn, ungdom og voksne kan ha godt av å ha en usynlig verktøykasse med seg på sin vei. 🙂

Hilsen Trine Øfsti Bråten, gründer og eier av Diameta