Totalleverandør av kurs for god selvfølelse!

Vår visjon er å nå alle barn og ungdom fordi alle barn har rett på en god selvfølelse!

Diameta er totalleverandør av kurs og foredrag for god selvfølelse og har et stort team med proffe fagfolk som jobber med god psykisk helse, selvfølelse og livsmestring. Vi holder kurs og foredrag i store deler av Norge. Vi jobber med å lære barn, ungdom, foreldre, voksne, og ansatte i skoler og barnehager gode og enkle verktøy for å opprettholde og styrke selvfølelsen og ha en god mental helse. Vi er svært opptatt av forebygging og at hele støtteapparatet rundt et barn skal inneha kunnskap om hvordan bygge god selvfølelse og støtte oppunder en god psykisk helse. Alle mennesker vil på et eller annet tidspunkt møte utfordringer i sin hverdag og nettopp derfor er det viktig at alle har verktøy som er konkrete og enkle å ta i bruk. Dette kan dreie seg om hvordan: få venner, føle trygghet, kommunisere med andre på en god måte, takle press og stress, ha gode søvnrutiner, løse konflikter, redusere mobbing i skolen, mestre sinne eller andre følelser, spise sunt, få bedre motivasjon, bruke selvhjelps teknikker ved behov, være trygg på seg selv, tenke og føle at jeg er god nok som den jeg er, kjenne mestring i forhold til hva som er viktig for den enkelte og hvordan stole på seg selv.

Våre kursholdere har alle et brennende engasjement for temaet selvfølelse. Vi liker å si at vi jobber fra hjertet på en ekte og ærlig måte, at vi er profesjonelle og at vårt arbeide blir gjort på en positiv, sunn og livsglad måte i møte med hver enkelt som kommer til oss.

Dette skal vi gjøre gjennom å ha så mange barn og ungdom som mulig på kurs hos oss. Vi vil også lære bort Diametas verktøykasse til så mange foreldre, voksne og ansatte i skoler og barnehager. Dette vil føre til at enda flere vil få det bedre sammen. Vi er opptatt av at samfunnet vårt på sikt vil se resultater av å bygge opp selvfølelsen i hvert enkelt individ. Når selvfølelsen er på plass, er det rom for læring, lek, mestring, vennskap, gode relasjoner, glede, mening, trygghet og kjærlighet.

Vår misjon er å gi flest mulig barn og ungdom verktøy for god selvfølelse, samt å forebygge fremfor å reparere!

Diameta ble startet i 2010 av Trine Øfsti Bråten. Hun er DNCF Sertifisert Coach og har lang erfaring i å jobbe med barn, ungdom, foreldre og voksne mennesker. Hun så tidlig at selvfølelse spiller en viktig rolle i hvordan et menneske har det. Etter mange års arbeide og praksis relatert erfaringskunnskap med målgruppen barn og ungdom, startet hun i januar 2015 å lære opp kursholdere med relevant faglig kompetanse og erfaring. Diameta har Norges største team med proffe fagfolk som jobber med selvfølelse. Vi er nå over 100 kursholdere, fordelt i de fleste fylker over hele Norge. Hvis du ønsker kurs eller foredrag, ta kontakt med kursholder i nærheten av deg. Finn din kursholder HER. Kjenner du noen som passer å være en selvstendig kursholder les HER.

Diameta og Trine Øfsti Bråten har initiert organisasjonen Go´nok som skal fremme en holdningsskapende endring hos barn, ungdom og voksne mennesker ved å sette fokus på å være Go´nok som den du er. Vi ønsker at alle skal kjenne på følelsen av å være Go´nok – å tenke, føle og være Go´nok som den du er gir næring til god selvfølelse. Diameta vil bidra til sin sosiale bunnlinje ved å fremme og arbeide med dette prosjektet.