Kompetansesenter for selvfølelse og livsmestring!

Vår visjon er at alle har rett på en god selvfølelse. Vårt mål er å nå ut til så mange som mulig med Diameta sin verktøykasse for å styrke og opprettholde god selvfølelse!

Diameta er et kompetansesenter for folkehelse, selvfølelse og livsmestring. Vi holder kurs, foredrag og tilbyr veiledning om selvfølelse og livsmestring i store deler av Norge. Våre målgrupper er barn, ungdom, foreldre og voksne. Vårt team består av barnevernspedagoger, sykepleiere, rådgivende pedagoger, sosionomer, helsesykepleiere, mindfulnessintruktører, yogainstruktører, coacher og terapeuter. Vi er svært opptatt av forebygging og at alle skal inneha kunnskap om hvordan bygge god selvfølelse og støtte oppunder en god psykisk helse. Alle mennesker vil på et eller annet tidspunkt møte utfordringer i sin hverdag og nettopp derfor er det viktig at alle har verktøy som er konkrete og enkle å ta i bruk. Dette kan dreie seg om hvordan: få venner, føle trygghet, kommunisere med andre på en god måte, takle press og stress, ha gode søvnrutiner, løse konflikter, redusere mobbing i skolen, mestre sinne eller andre følelser, spise sunt, få bedre motivasjon, bruke selvhjelps teknikker ved behov, være trygg på seg selv, tenke og føle at jeg er god nok som den jeg er, kjenne mestring i forhold til hva som er viktig for den enkelte og hvordan stole på seg selv.

Vårt team har alle et brennende engasjement for temaet selvfølelse. Vi liker å si at vi jobber fra hjertet på en ekte og ærlig måte, at vi er profesjonelle og at vårt arbeide blir gjort på en positiv, sunn og livsglad måte i møte med hver enkelt som kommer til oss.

Dette skal vi gjøre gjennom å lære så mange som mulig om selvfølelser. Dette vil føre til at enda flere vil få det bedre sammen. Vi er opptatt av at samfunnet vårt på sikt vil se resultater av å bygge opp selvfølelsen i hvert enkelt individ. Når selvfølelsen er på plass, er det rom for læring, lek, mestring, vennskap, gode relasjoner, glede, mening, trygghet og kjærlighet. LES MER OM ALLE VÅRE TJENESTER HER!

Vår misjon er å gi flest mulig verktøy for god selvfølelse, samt å forebygge fremfor å reparere!

Diameta ble startet i 2010 av Trine Øfsti Bråten. Hun er DNCF Sertifisert Coach og har lang erfaring i å jobbe med barn, ungdom, foreldre og voksne mennesker. Hun så tidlig at selvfølelse spiller en viktig rolle i hvordan et menneske har det. Etter mange års praksis relatert erfaringskunnskap med målgruppen barn og ungdom, startet hun i januar 2015 å lære opp kursholdere med relevant faglig kompetanse og erfaring. Diameta har et stort team med proffe fagfolk som alle jobber med selvfølelse. Hvis du ønsker kurs, foredrag eller veiledning, ta kontakt med oss. Kjenner du noen som passer å være en selvstendig kursholder les HER.

Diameta og Trine Øfsti Bråten har initiert organisasjonen Go´nok som skal fremme en holdningsskapende endring hos barn, ungdom og voksne mennesker ved å sette fokus på å være Go´nok som den du er. Vi ønsker at alle skal kjenne på følelsen av å være Go´nok – å tenke, føle og være Go´nok som den du er gir næring til god selvfølelse. Diameta vil bidra til sin sosiale bunnlinje ved å fremme og arbeide med dette prosjektet.