Vi lever i en spesielt krevende og vanskelig tid hvor det er mange som har mistet mye. Jeg skal ikke sette disse opp mot hverandre eller si at noen har det verre enn andre. Alle som har mistet noe eller noen i denne pandemien har det ille på hver sin måte. Det må vi anerkjenne. Det må heller ikke bli slik at det blir en konkurranse om hvem som har det verst. Vær heller et medmenneske og vis forståelse for de rundt deg.

En målgruppe jeg brenner mye for, som har mistet mye er barn og unge og risikoen for at flere unge faller utenfor, mister motivasjon og blir motløse er stor.

I denne utfordrende tiden er det viktig å jobbe med seg selv og bygge motstandsdyktige barn og unge, som har sin egen store verktøykasse for å styrke og opprettholde god selvfølelse. Det er viktig å lære barn og unge hvordan de selv i en utfordrende tid kan finne mening og ha fokus på en fremtid som gir dem håp.

Med Diameta sin verktøykasse kan dette gjøres på flere måter og min erfaring er at barn og unge liker å utvikle seg selv. Dersom du som forelder/lærer har å gjøre med et barn som virker umotivert og lite interessert, presenter en løsning og en mulighet for dem å ha kontakt med profesjonelle fagpersoner – isteden for å ta på deg rollen som coach/motivator selv. Tilbakemeldingene jeg får, er at i noen sammenhenger så vil ikke barn og unge høre på foreldrene sine, spesielt om det blir for mye masing om det samme. Egenmotivasjon er det aller beste og når de er klare, så har du en løsning til dem.

Her er noen av våre løsninger:

  1. Barn og unge kan selv (eller sammen med foreldre) følge vårt fleksible digitale selvfølelseprogram som kan kjøpes for enten 3 eller 6 måneder.
  2. Barn og unge kan få veiledning/coaching (4 x prosess med selvfølelseprogram på kjøpet).
  3. Barn og unge kan komme på et av våre live nettkurs.

 

NB: Dersom du akkurat nå ikke har råd til å kjøpe vårt digitale selvfølelseprogram, så vil vi gi bort et program hver uke under hele pandemien. Ta kontakt med oss på mail og skriv gjerne en kort beskrivelse for hvorfor du ønsker det til post@diameta.no.

Les mer om vårt digitale selvfølelseprogram: https://diameta.mykajabi.com/nettundervisning-for-barn-og-ungdom-om-selvfolelse-og-livsmestring

Diameta gründer Trine Øfsti Bråten