Jesper Juul, dansk teoretiker, familieterapeut og forfatter, har i sine studier av barn/foreldre relasjonen, sagt noe om foreldrenes rolle som oppdragere i perspektiv av barnets selvfølelse. Hans kontroversielle mening om at ros bygger selvtillit, men kan derimot skade selvfølelsen, har provosert mange, både foreldre og de som jobber med barn.

Oppdrager rollen har i mange år vært preget av endringen i synet på barn som skjedde på 70 og 80 tallet. Synet på barn var bygget på teoretikere som Maslow, amerikansk forsker og psykoanalytiker, som mente at fysiologiske behov var grunnleggende hos mennesker, og det dermed ble grunnleggende behov for et barn som skulle vokse opp. Og at om dette behovet ikke ble dekket, ville dette føre til usikkerhet, dårlig selvfølelse og selvtillit hos barn. Før dette var barn også sett på som «uformelige» mennesker som måtte formes og lærer alt. Da det kom fram andre teorier om at mennesker er født med iboende empati, selvhevdelse og behov for anerkjennelse, beskrevet bl.a. av norske Anne-Lise Løvlie Schibbye, fikk de fleste foreldre, og det pedagogiske arbeid med barn, en forståelsen av at barn trengte mye ros og mye oppmerksomhet. Dette ble starten på den såkalte frie barneoppdragelse som ble preget av at barnets behov skulle dekkes, og barna blir da sentrum i kjernefamilien på 70/ 80tallet. De såkalte «Curlingbarna» ble et begrep.

Dette viser at foreldre- og oppdragerrollen har vært i en stadig i utvikling. Foreldre får i dag mye impulser fra medier og samfunnet rundt. Foreldre i dag er også et resultat av den foreldrerollen som de ble «utsatt» for på 80/90 tallet. Foreldrene hadde da fokus på at barn skulle møte lite motstand i sin utvikling, de skulle få mye ros og oppmerksomhet på det de presterte. Fokuset på barns iboende kompetanse fikk stor plass i oppdragelsen. Ikke rart uttalelser som at for mye ros kan være like skadelig som ris provoserer. Foreldrerollen i dag har blitt så belyst og komplisert, at dagens foreldre må føle et enormt press om å lykkes, og å klare yrkesliv og oppdragerrollen samtidig.

Kunne du tenke deg å lære noen verktøy som gjør deg bedre rustet som forelder å hjelpe barnet ditt til å bli den beste utgaven av seg selv? Kunne du tenkt deg å vite hva du som forelder kan gjøre i hverdagen for å styrke barnet ditt sin selvfølelse? Og synes du det er viktig å kunne noe om hva som er ødeleggende for selvfølelsen, og at du dermed styrker din rolle som trygg forelder, som også vet hva som gir næring til god selvfølelse? Diameta har utviklet gode verktøy som hele familien har bruk for, som enkeltindivid, som rollemodell og som familie sammen.

Tekstforfatter: Diameta instruktør Kari Bjerknes tilbyr, pedagogisk veiledning for foreldre, foredrag og kurs for barn og unge. Hun har over 30 års erfaring i arbeide med målgruppen barn og foreldre. Trenger du hjelp med foreldrerollen? Ta kontakt med Kari i dag!

Diameta instruktør Kari Bjerknes tilbyr, pedagogisk veiledning for foreldre, foredrag og kurs for barn og unge. Hun har over 30 års erfaring i arbeide med målgruppen barn og foreldre.