Intervju med kontaktlærer, spesialpedagog og Diameta kursholder Arnhild Ludvigsen

Vi har intervjuet en av Diameta sine kursholdere som også jobber på Vega barne- og ungdomsskole som kontaktlærer og spesialpedagog. Hun er kontaktlærer for 4.trinn.

Hvilken faglig bakgrunn har du for å være kursholder for Diameta sine kurs for barn og ungdom?

Jeg er utdannet allmennlærer med videreutdanning blant annet innen spesialpedagogikk. Jeg har jobbet i grunnskolen i snart 28 år og trives veldig godt med å undervise barn og unge. I tillegg er jeg sertifisert innen NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, Helsecoach og kursholder/ instruktør for Diameta sine kurs for god selvfølelse. Med dette som bakgrunn jobber jeg nå også som veileder/coach for barn, ungdom og foresatte og har derfor god bakgrunn for å holde kurs for god selvfølelse.

Hva gir det deg å holde kurs for barn og ungdom?

Jeg er veldig glad i å undervise barn og ungdom og det å få mulighet til å holde kurs og få lære bort verdifull kunnskap om det å være bra nok, er helt fantastisk. Jeg er opptatt av at alle skal få lære å kjenne seg selv som det fantastiske mennesket de er. Vi er alle så ufattelig mye mer enn hva de fleste av oss tror. Dette gjelder også for forelde og andre voksne.

Hvordan opplever du at barn og ungdom synes det er å gå på kurs?

De fleste barn og unge som kommer på kurs er litt usikre på hva dette er. Det er som regel foreldrene som har meldt de på og mange vet ikke hva det vil si å gå på kurs. Etter at vi har avklart litt om hva kurset innebærer og lagt frem strukturen for kurset slapper kursdeltakerne mer av. Det er godt for alle å vite hva som skal skje og hva som forventes.

Diameta sine kurs for god selvfølelse er for alle barn, det vil si at de ikke er kun for de som sliter og har store utfordringer i hverdagen. Jeg ser at innholdet i kursene våre gjør godt for absolutt alle barn, uansett ståsted. Det er viktig å få frem til foresatte og andre voksne at dette er helt elementær kunnskap som alle bør lære for å ha det godt med seg selv og andre. Alle mennesker vil en eller annen gang kjenne på mindre enn gode følelser som trekker oss ned, som svekker selvbildet og selvfølelsen vår. Da er det godt å kunne ta frem verktøy som styrker selvfølelsen.

Jeg holder også Minikurs for foreldre der jeg gjennomgår noe av det samme som jeg gjør på barne- og ungdomskursene. Her lærer foreldrene de samme verktøyene slik at de kan videreføre kunnskapen hjemme. Jeg mener at det er like viktig å styrke foreldrene da det er de som er sammen med barna og ungdommene til daglig. For å lære bort god selvfølelse er det en forutsetning at vi voksne vet hva vi snakker om og har jobbet med å heve vår egen selvfølelse. Jeg er derfor veldig glad for å se at mange foreldre også ønsker å gå på kurs og lære å styrke seg selv.

«Takk for at du lærte meg at alt er mulig om jeg bare vil, og at jeg er god nok» Jente 13 år

«Dette var kjempeartig. Jeg vil gjerne gå på flere kurs. Håper du kommer tilbake» Gutt 10 år

«Minikurset var innholdsrik og du gjorde en kjempegod jobb med å lære oss hvordan vi kan hjelpe barna å ha god selvfølelse. Du snakker veldig tydelig og er veldig engasjert. Du prøvde så godt du kunne å gi oss så mye kunnskap som mulig i en veldig kort og begrenset tid. Jeg setter virkelig pris på det. Jeg var overrasket (og veldig fornøyd) å vite hvor ekstensiv erfaringen din er. Takk Arnhild! Du har vært veldig imøtekommende og behjelpelig. Lykke til! Jeg har prøvd og vil fortsette å jobbe bevisst for å gi barna mine god selvfølelse» Mor til jente 12 år

«Stian var veldig fornøyd med kurset. Han synes det var artig og være der som han sa, han ville gjerne gå på flere kurs, men da måtte det være samme lærer! Syntes det var bra at det var en liten gruppe» Mor til gutt 10 år

Bruker du det du har lært som kursholder i jobben din som lærer? Hvordan bruker du det?

Jeg er så heldig å få jobbe med barn og unge på flere arenaer. I mitt yrke som lærer jobber jeg daglig med barn og unge og har god innsikt i hva som opptar dem, hva som er viktig for våre unge mennesker.

Jeg har i løpet av min karriere gjennom 28 år opparbeidet en solid erfaring om det å være ung og hvordan hverdagen er for våre barn. De siste årene har jeg i tillegg tilegnet meg gode kunnskaper om mental helse, gjennom kurs, utdanning og egne erfaringer. For ett og et halvt år siden ble jeg instruktør og kursholder for Diameta sine kurs for god selvfølelse. Her fikk jeg enda dypere kunnskap og læring om det å være bra nok, det å være trygg på seg selv og andre.

All denne kunnskapen kan jeg ikke la være å bruke. Jeg har tilegnet meg supre verktøy for å få barn, unge og voksne til å føle seg bra nok, øke og bevare en god selvfølelse. I klassen min har dette blitt en naturlig del av undervisningen, det gjennomsyrer alt vi gjør. Jeg ser at en slik bevisstgjøring av våre tanker og følelser er utelukkende positivt. Barna blir bevisste på hvem de egentlig er, at de ikke er sine tanker og at det evt. andre måtte komme med av ugreie utsagn kun er ord! Ved at vi har jobbet med mentale øvelser ser jeg at elevene er bevisst hva de sier til seg selv i utfordrende situasjoner og når de møter utfordrende oppgaver. Før kunne de komme med utsagn som: «Å, dette klarer jeg ikke, det er alt for vanskelig!» Etter slike utsagn har jeg satt meg ned med eleven og snakket litt om hva han egentlig sier til seg selv. Vi mennesker er slik at vi tror på det vi selv sier, det vil si at dette utsagnet blir en sannhet og det BLIR vanskelig å utføre disse oppgavene. Etter at min klasse har jobbet med ulike verktøy for mental trening i snart tre år, har de fleste av elevene blitt bevisste på dette og kan nå komme med utsagn som: «Å, dette var ei utfordrende og spennende oppgave. Jeg vil få den til så da vil jeg ha litt hjelp av deg Arnhild.»  Jeg blir så glad når jeg hører slike utsagn, det går så mye lettere å jobbe med oppgaver når de VIL få det til!

Arnhild_intervju

Kursholder Arnhild Ludvigsen

Mange av verktøyene jeg lærer bort i kursene, og som jeg også bruker i skolen går på å motivere for læring. God kommunikasjon er en nøkkel her. God kommunikasjon først og fremst med seg selv, støtte seg selv og vite hva en selv vil. Det er så mange unge i dag som ikke vet hva de selv ønsker og vil, de vil så gjerne være likt av alle så de utsletter egne ønsker for å tilfredsstille andre. Utover det er god kommunikasjon også veldig viktig for å skape gode relasjoner med medelever og andre voksne.

Klassen min har også hengt opp knagger utenfor klasseromsdøra. Barna vil gjerne ha konkreter å forholde seg til så derfor har alle fått hver sin knagg som de har pyntet og gjort til sin unike knagg. På denne knaggen kan de henge tanker og følelser som de ikke trenger å ta med inn i klasserommet. Vi rydder plass for læring, for å være tilstede i timen, for å finne litt ro i seg selv. Et eksempel på at denne fungerer godt, var da vi skulle ha en fremføring for foreldrene i vinter og en av elevene skulle på senen å synge for foreldrene. Eleven hadde gledet seg i lang tid men da selve dagen kom ble det vondt i magen og vondt i halsen. Jeg satte meg ned med eleven og snakket om det vi hadde lært om tanker og følelser. Det er alltid en tanke som kommer først og som lager følelser i kroppen. Denne følelsen kan vi alltid velge å gjøre noe med hvis vi vil. Ett av verktøyene denne eleven hadde lært var «tankeknaggen». Eleven lukket øynene, kjente på følelsen og la den i en imaginær sekk. Alle de følelsene, tankene, personene etc. som eleven ikke trengte å ha med opp på senen ble lagt i denne sekken og hengt opp på knaggen utenfor klasserommet. Da eleven hadde gjort dette inne i sitt hode, pustet godt ut og inn noen ganger, gikk eleven lettet opp på senen. Trygg, avslappet og rolig. Tenk, så lite var det som skulle til!

Hva har det gjort for deg i jobben som lærer og hvordan er det annerledes?

Som lærer, kursholder og coach jobber jeg med selvfølelse som tema hver dag. Jeg erfarer at alle mennesker, uansett alder og kjønn, i bunn og grunn ønsker det samme- å ha det bra!

Jeg ser at når jeg tar med disse enkle verktøyene inn i skolen så gjør det at elevene føler seg bra nok, de godtar seg selv og andre på en bedre måte. Når elevene har god selvfølelse blir de tryggere på seg selv, de tar vare på sin unikhet og aksepterer seg selv som den de er.

Min kommunikasjon og forhold til den enkelte elev har forandret seg etter at jeg selv har tatt disse verktøyene i bruk. Den enkelte elev opplever å bli sett og jeg har blitt flinkere til å anerkjenne hver enkelt elev for den hun/han er. Jeg opplever også daglig at elevene speiler min kommunikasjon, min væremåte og mine utsagn. Da er det en styrke at jeg selv har jobbet grundig men min egen mentale helse, styrket min selvfølelse og kan i så måte gå som et godt forbilde.

Anbefaler du andre kolleger å lære seg verktøy i jobben sin?

Jeg ønsker at mental trening kommer inn i skolen i større grad enn hva vi nå har. Mange skoler og lærere gjør en fantastisk jobb med å bygge solide og trygge barn og unge, men vi trenger en større satsing og et større fokus på den mentale helsa. Jeg erfarer at vi har fått flere og flere barn og unge som sliter i skolehverdagen. Det har samtidig blitt mindre tid til hver enkelt elev og mange elever sitter i klasserommet med et stort ønske: SE MEG! Hvis elevene hadde lært mentale verktøy helt fra skolestart, er jeg sikker på at vi kunne ha forebygget og hjulpet mange av de som sliter i dag.

I tillegg ser jeg at disse mentale øvelsene vil kunne hjelpe den enkelte lærer til også å være mer tilstede, minke sitt eget stressnivå, takle uforutsette ting på en styrkende måte og lettere kunne motivere elevene for læring.

Les mer om Diameta og vår visjon KLIKK HER!