Intervju med miljøterapeut og Diameta kursholder Thea Hogstad

Vi har intervjuet en av Diameta sine kursholdere som også jobber som miljøterapeut på en barneskole i Stavanger.

Hvilken faglig bakgrunn har du for å være kursholder for Diameta sine kurs for barn og ungdom?

Jeg er utdannet førskolelærer og har jobbet som førskolelærer og spesialpedagog i barnehage. Jeg jobber nå som miljøterapeut i en skole i Stavanger. Jeg har i løpet av min arbeids karriere vært på mange kurs og forelesninger til aktuelle fagfolk innen mitt felt. Pål Roland ved senter for atferdsforskning, Magne Raundalen og Maria Arts (grunnlegger av Marte Meo-metoden), Re-puls (metode grunnlagt av Gunilla Dobrin) er noen av dem.

Hva gir det deg å holde kurs for god selvfølelse for barn og ungdom?

Det er en glede og holde kurs for barn. Dette er et tema som berører dem alle, og de gir uttrykk for at de liker å snakke om det. Og å få innblikk i de ulike verktøyene som fins.

Jeg sitter igjen med et inntrykk av at barna veldig lett tar til seg verktøyene, gjør de til sine egne, og legger de i «ryggsekken». Jeg mener at alle barn bør vite at denne type verktøy eksisterer, slik at de ved behov kan bruke dem. Eventuelt etterspør de, om de ønsker å «forske» mer på de.

Dette er i mine øyne et tema hvor forebygging kan ha en meget avgjørende effekt. Det er vondt å se ungdommer og voksne som har mistet troen på at de har egenskaper som andre verdsetter, og ser på seg selv som mindreverdige. Og som en følge av det har store utfordringer i hverdagen. Jeg ønsker å gjøre en innsats for at færrest mulig mennesker skal oppleve dette, og det føler jeg at jeg gjør når jeg holder kurs for barn.

Hvordan opplever du at barn og ungdom synes det er å gå på kurs?

Jeg får tilbakemelding om at de synes det er interessant. Jeg opplever også at mange barn og foreldre får noen «a-ha» opplevelser i forhold til det å lære om sine egenskaper. Det å verdsette hverandre for hverandres egenskaper er en viktig ting å kunne. Mange er flinke å rose hverandre for deres prestasjoner, dette er med å bygge selvtilliten. Det kan føre til at selvfølelsen kan komme litt i skyggen av selvtilliten.

Det å bli verdsatt for sine egenskaper gir næring til selvfølelse. Det er for eksempel lett å si: «Så flink du er å lage middag!», det er en god og positiv tilbakemelding. Men jeg er veldig enig med atferds terapeuter, deriblant Petra Krantz Lindgren, som mener at verdsetting har en mye bedre effekt. Det å bytte ut «Så flink du er» med hva det gjør med deg, det de gjør, og hvilken egenskap det er du verdsetter, kan i mye større grad bidra til økt selvfølelse: «Så godt å komme hjem når du er i gang med middagen! Jeg setter pris på at du tar ansvar for å lage middag».

Det å vite at man er verdifull, uansett hva man presterer er noe som er viktig for meg å formidle til både barn og voksne.

Bruker du det du har lært som kursholder i jobben din som miljøterapeut?

Mange av de verktøyene vi lærer er anvendelige i min jobb.

TheaH

Kursholder Thea Hogstad

Hvordan bruker du det?

Jeg har blitt veldig bevist hvilke faktorer som gir næring til selvfølelsen. Jeg ser at det å se for seg/visualisere ulike situasjoner slik barna ønsker den skal være, har god effekt. Vi forsker sammen på hvilke situasjoner/områder barnet ønsker en forbedring på. Sammen forsker vi oss frem til hva som er hensiktsmessig både for dem selv og for dem som de omgås. Deretter lager vi et bilde av dette, og «forankrer» det. Vi kan også, ved behov, øve på dette ved å «gjøre» bilde.

Denne bevisstgjøringen ser jeg ofte øker tryggheten hos barnet. Tryggheten rundt det å vite hva som kan være mer hensiktsmessig, og det å tørre å prøve ut nye strategier. Jeg ser at dette kan føre til at de bedre mestrer situasjoner som tidligere har vært vanskelig og utfordrende.

Hva har det gjort for deg i jobben som miljøterapeut og hvordan er det annerledes?

Jeg har fått økt bevissthet rundt hvordan jeg kan bidra til å modne frem en god selvfølelse hos barna. Jeg har blitt ytterligere trygg på hvordan jeg konkret kan bidra til god selvfølelse hos barna.

Jeg opplever at barna selv blir mer bevisst sine egenskaper. Barn som er seg bevisst sine verdier og egenskaper, tenker jeg lettere greier å ta fatt på utfordringene de møter på sin vei, uten at det tar knekken på selvfølelsen.

Anbefaler du andre kolleger å lære seg verktøy i jobben sin?

Absolutt. Dette er verktøy som er konkrete og lette å bruke.

Les mer om Diameta og vår visjon KLIKK HER!

Se vår kurskalender HER!