Intervju med kontaktlærer og Diameta kursholder Hanne Knaphøyen Hagelund

Vi har intervjuet en av våre kursholdere, Hanne Knapkøyen Hagelund som også jobber som kontaktlærer for 2.trinn på Korsgård skole i Askim.

Hvilken faglig bakgrunn har du for å være kursholder for Diameta sine kurs for barn og ungdom?

Jeg var ferdig utdannet førskolelærer i 96, og jobbet som pedagogisk leder i 15 år. Etter det har jeg jobbet i spesialpedagogisk team for barnehager. Jeg har jobbet som Prosjektkoordinator i Home-Start, med ansvar for barnefamilier der det var barn som var kronisk syke eller hadde nedsatt funksjonsevne av ulike slag. Nå er jeg i gang med mitt tredje år i skolen. Jeg jobbet først som spesialpedagog og så ble jeg kontaktlærer. I tillegg har jeg i mange år trent barn og unge i håndball og barneidrett.

Hva gir det deg å holde kurs for barn og ungdom?

Det gir meg masse energi og overskudd. Jeg får så mye igjen av å se hvor engasjerte barna/ungdommene blir, og alle de flotte tankene de har om seg selv og livet. Det å kunne være en person som kan gjøre en forskjell i deres liv er bare så utrolig moro. Det å få tilbakemeldinger fra barna og foreldrene om hvordan ting har blitt lettere og det at barna tar utfordringer uten å grue seg i lang tid, og det at barna/ungdommene får en mer positiv innstilling til seg selv og andre rundt seg er så godt å se. Det skjer også forandringer hos foreldrene, de klarer også å ta i bruk mye av det barna lærer.

Hvordan opplever du at barn og ungdom synes det er å gå på kurs?

Ofte gleder de seg og synes det er stas å få gå på kurs. Noen er litt usikre til å begynne med, men det går seg fort til. De blir så engasjert og deltar i samtaler og kommer med masse innspill. De er nysgjerrige og vil gjerne lære ting som kan hjelpe dem. Litt ut i kurset når de begynner å få litt «taket» på ting er det spennende å se forandringen i måten de forholder seg til hverandre og hvordan de omtaler seg selv på en mer positiv måte. Det å se at de som var stille og ikke deltok så mye etterhvert tørr å fremme sine tanker og synspunkt oftere og på en mer selvsikker måte er så godt å se.

Bruker du det du har lært som kursholder i jobben din som lærer?

JA!! Etter jeg ble kursholder har min arbeidssituasjon forandret seg. Gjennom kurset fikk jeg noen aha opplevelser, og etter å ha prøvd det ut på barna både på kurs og i klassen så ser jeg at dette funker jo. Det har gjort noe med meg som person, jeg har tatt mye lærdom av det jeg lærer bort. Jeg lar meg ikke stresse så lett, og har ikke kaosangst lenger. Føler at jeg er den som har styringen og jeg takler utfordringer på en god måte. Jeg er blitt mye flinkere til å se hvert enkelt barn, og har mye mer fokus på å ha en positiv måte å kommunisere med elevene på. Jeg er jo deres rollemodell, og jeg må være slik jeg ønsker at barna skal være. Det gjør noe med hele klassemiljøet. Jeg begynner å få triksene for å ha en positiv kommunikasjon under huden. Jeg føler at jeg er blitt flinkere til å ha fokus på å gi ros og at den blir gitt mer riktig nå. Før ble ofte positive tilbakemeldinger gitt etter at barna hadde prestert bra faglig sett. Jeg gir ros for det fremdeles, men jeg gir mer ros til hver og en i forhold til den de er! De får ros som bygger selvfølelsen og ikke bare selvtilliten, og jeg merker at det er blitt en gjeng som har fått mer tro på seg selv.

Det å ansvarliggjøre elevene i forhold til skole og atferd gjør jeg nå på en ny måte. Før ga jeg vel egentlig bare beskjeder som «følg med når jeg snakker» nå snakker vi jevnlig om hva hver og en må gjøre for å lære mest mulig. Vi snakker også om hva de kan gjøre for å forhindre konflikter eller å gjøre noen lei seg. De begynner å forstå at de må bidra og at de må gjøre en innsats for seg selv og sine klassekamerater. Dette gjelder både det å være rolig, følge med og ikke forstyrre andre og det at de må ta ansvar for hva de sier/gjør mot andre. Kommunikasjonen dem imellom er blitt mer positiv, og det hender at de kommer inn fra friminutt og bare forteller om hyggelige og gode ting de har opplevd og som de har sett andre gjør!!!!

Hvordan bruker du det?

Jeg startet med å ta noen runder med meg selv. Jeg fant ut hvorfor jeg trives i denne jobben og hva som gir meg mest ved å jobbe med barn. Jeg begynte å legge om min måte å kommunisere med barna på, og bli mer bevisst på å vise at jeg ser hver enkelt. Etter en stund snakket jeg med barna om hva de synes om at jeg sa slik og slik til dem, og jeg fikk mange fine tilbakemeldinger. De sa blant annet at jeg var flink til å huske ting, som for eksempel å spørre hvordan fotballkampen i går hadde gått, og du ser alltid at vi har klippet oss eller er ekstra fine på håret. Så fortalte jeg dem at jeg hadde jobbet med hvordan jeg snakker og er mot dem, og at jeg synes det var flott at de faktisk ser det. Så spurte jeg om de trodde de kunne klare det? Det trodde de. :-)[/vc_column_text]

[/vc_column]
Hanne_sertifisert_450x600

Kursholder Hanne (til høyre) og gründer Trine (til venstre) i bildet

Jeg startet med å presentere en og en ting, og valgte det som jeg så at elevgruppen hadde størst behov for. Vi snakker sammen om hvorfor dette kan være lurt å tenke på eller gjøre. Jeg er nøye med å involvere barna slik at de føler at de har fått være med å si sitt og bestemme hva som er lurt å jobbe med. Så bygger jeg videre på det og ansvarliggjør hver og en av dem i forhold til det vi har blitt enige om. Det er hengt opp plakater rundt i klasserommet som er med på å minne dem på det vi trener på.

Hva har det gjort for deg i jobben som lærer og hvordan er det annerledes?

Jeg føler meg tryggere i voksenrollen og som rollemodell for eleven. Jeg vet at jeg har verktøy jeg kan bruke i ulike situasjoner som oppstår både med hele gruppa og enkelt elever. Jeg bruker mindre energi på ting som jeg tenker jeg skulle gjort, jeg tar ting mer avslappet og på sparket. Det er ikke så slitsomt å stå i jobben og alle de utfordringene den byr på lenger. Nå har jeg funnet mer roen og føler at jeg klarer å se hver enkelt elev på en bedre måte. Jeg får tilbakemeldinger fra dem og ser at det jeg gjør høster både dem og jeg frukter av. Gruppa er blitt roligere og vi har fått mer latter og glede inn i klasserommet, og det tror jeg kommer av at hver og en av elevene har blitt tryggere og vet at de betyr noe for resten av gruppen. Dette gjør at jeg ikke trenger å bruke så mye tid på å «være streng» og løse konflikter. Jeg har fått mer tid til det faglige og oppfølging av hver enkelt elev.

Anbefaler du andre kolleger å lære seg verktøy i jobben sin?

JA så absolutt. Jeg mener at som voksen så har du så mye igjen for dette, og du vil bli en bedre utgave av deg selv. En som takler ting bedre, som er mindre stresset og som får en bedre hverdag, både på jobb og ellers. Det er mye å lære her for både voksne og barn. I tillegg til at en får verktøy som fungerer for barna, og som kan gjøre noe med og for hvert enkelt barn og klassen så gjør det også noe med deg som voksen. Når man lærer om dette så vil nok de fleste gå litt i seg selv for å prøve ut verktøyene. For eksempel i forhold til måten å lære å tenke positivt på og måten å kommunisere på. Det vil gjøre noe med hvordan vi som voksne er, og hvordan vi tenker og sier ting. Da er vi på god vei til å gjøre noe med klassemiljøet og arbeidsmiljøet der vi jobber. Jeg mener at for egen del, for ungenes del og for kollegaenes del så er det verdt å lære dette. Jo flere som kan noe om det både av barn og voksne, jo mer får vi ut av det og verdien blir større for alle.

Kurs for ansatte i barnehager, skoler, SFO/AKS og idrettslag – se HER.

Vi søker flere kursholdere til våre kurs for barn, ungdom og voksne –  se HER.

[/vc_row]