Priser

Kurs for barn, ungdom og voksne

Barnekurs for god selvfølelse

3 kvelder à 2 timer eller helg 3 timer á 2 dager
Kr. 1.650,- Kveld eller helg

Ungdomskurs for god selvfølelse

3 kvelder à 2 timer eller helg 3 timer á 2 dager
Kr. 1.650,- kveld eller helg

Kurs for god selvfølelse, voksen

2 kvelder eller helg (6 timer totalt)
Kr. 1.650,-

Foreldrekurs, pris for to

1 gang á to timer
Kr. 750,-

Kurs for assistent eller fagarbeider, pris per person

Skoler, barnehager og SFO/AKS
Kr. 2.990,-

Èn til én kurs/Diametas motiverende samtale

Barn, ungdom, voksne
Kr. 2.500,-