Priser

Kurs for barn, ungdom og voksne

Barnekurs for god selvfølelse

3 kvelder à 2 timer eller helg 3 timer á 2 dager
Kr. 1.650,- Kveld eller helg

Ungdomskurs for god selvfølelse

3 kvelder à 2 timer eller helg 3 timer á 2 dager
Kr. 1.650,- kveld eller helg

Kurs for god selvfølelse, voksen

2 kvelder eller helg (6 timer totalt)
Kr. 1.650,-

Foreldrekurs, pris for to

1 gang á to timer
Kr. 750,-

Kurs for ansatte, pris per person

Skoler, barnehager og SFO/AKS
Kr. 5.895,- 50 % rabatt ved +10 deltakere

Èn til én kurs

Barn, ungdom, voksne
Kr. 4.000,-