Diameta søker dyktige foredragsholdere

Diameta har som mål å tilby foredrag som skal bidra til mer kunnskap om temaer som passer inn under folkehelse, selvfølelse og livsmestring. Dersom du har et foredrag som passer, ta kontakt med oss for å få ditt foredrag synlig i våre kanaler. Vi ønsker å knytte til oss dyktige foredragsholdere (gjerne med referanser) som tilbyr relevante foredrag innenfor kategoriene helse, selvfølelse, livsmestring, folkehelse, livsstil mm. Målgrupper: barn, ungdom, foreldre, barnehage/skole og bedrifter. Grunnen til at vi ønsker å knytte til oss foredragsholdere utenfor vårt eget nettverk er for å bidra til at enda flere lærer mer om disse livsviktige temaene, og få et enda større fokus samt tilby mer som kan hjelpe mennesker til en bedre psykisk og fysisk helse. Vi ønsker å være den aktøren i Norge som har de dyktigste foredragsholderne innenfor paraplyen folkehelse, selvfølelse og livsmestring.
Dine fordeler som foredragsholder vil være:

  • Synlighet på Diameta sin webside
  • Markedsføring i Diameta sine kanaler
  • Du bestemmer selv pris på ditt foredrag
  • Du blir en del av et større nettverk innenfor fagfeltet
  • Svært fordelaktig avtale med Diameta
  • Administrative støttefunksjoner

Litt om Diameta:

Diameta er et kompetansesenter for folkehelse, selvfølelse og livsmestring. Vi holder kurs, foredrag og tilbyr veiledning om selvfølelse og livsmestring gjennom våre instruktører i store deler av Norge. Våre målgrupper er barn, ungdom, foreldre, voksne og de som jobber med barn og unge. Vårt team av 75 sertifiserte instruktører består av barnevernspedagoger, sykepleiere, rådgivende pedagoger, sosionomer, helsesykepleiere, mindfulnessintruktører, yogainstruktører, coacher og terapeuter. Vi er svært opptatt av forebygging og at hele støtteapparatet rundt et barn skal inneha kunnskap om hvordan bygge god selvfølelse og støtte oppunder en god psykisk helse.

Ta kontakt om du er interessert eller har spørsmål på trine@diameta.noDersom du ønsker å bli foredragsholder hos oss, send oss følgende: En kort beskrivelse av deg selv, ditt foredrag, hvilken erfaring du har som foredragsholder og gjerne en referanse til trine@diameta.noeller trineolsen@diameta.no. Dersom ditt foredrag er aktuelt for Diameta sine målgrupper, vil vi ta kontakt med deg.

 

Litt om utviklingen av kurskonseptet til Diameta og muligheten for å bli med i Diameta teamet: KLIKK HER

audience-1677028_1920

Kontaktdetaljer

  • E-post – trine@diameta.no
  • Mobil – +47 906 49 011
  • Web – www.diameta.no