Å uttrykke takknemlighet er et av de enkleste tingene du kan gjøre på egenhånd for å styrke egen helse. Ulike studier viser en sammenheng mellom takknemlighet og god helse hos mennesker. En studie utført av Seligman og medarbeidere (2005) viste at ved bruk av 5 til 10 minutter på slutten av en dag til å skrive ned detaljert tre store eller små ting som har gått bra og beskrive hvorfor disse tingene skjedde, hadde en innvirkning på individets helse. Studien viste at etter én uke med denne øvelsen økte følelsen av lykke, som vedvarte i opptil seks uker (2005). En annen studie utført av Wood med medarbeidere (2008) viste at takknemlighetsøvelser reduserte stress, motvirket depresjon og skapte optimisme blant deltakerne. Følelsen du får av å være takknemlig aktiverer hjernens område som gir dopamin. Slike takknemlighetsøvelser danner synapser i hjernebanen og disse banene setter etterhvert dypere spor i hjernen som gjør det lettere å tenke takknemlighetstanker. Det betyr at jo oftere du fokuserer og tenker takknemlighetstanker jo bedre blir du på dette (2018). Å føre en takknemlighetsdagbok der du enten skriver noe du er takknemlig for hver dag eller én dag i uken vil ikke bare gi deg et godt grunnlag for lykkefølelse, men også en bedre helse!

 

Hva er du takknemlig for i dag?

 

Clarke, C. D. (2018). How Gratitude Actually Changes Your Brain and is Goog for Business. Retrieved from https://thriveglobal.com/stories/how-gratitude-actually-changes-your-brain-and-is-good-for-business/

Seligman, M. E., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: empirical validation of interventions. American psychologist, 60(5), 410.

Wood, A., Maltby, J., Gillett, R., Linley, P., & Joseph, S. (2008). The role of gratitude in the development of social support, stress, and depression: Two longitudinal studies. Journal of Research in Personality, 42, 854-871. doi:10.1016/j.jrp.2007.11.003

(Wood et al., 2008)

 

Tekstforfatter Diameta instruktør Sonja Cheng.

Sonja Cheng