Vi som er foreldre føler oss mange ganger hjelpeløse og usikre i vår rolle. Noen ganger føler vi at vi ikke har de verktøy vi trenger for å hjelpe barnet vårt. Dette kan skje når barnet vårt opplever mobbing, skolen blir vanskelig, eller vi ser at barnet strever med å få venner.

I mitt mangeårig arbeid med barn i barnehagen, har jeg sett og fått erfart at mange foreldre allerede når barna er små, trenger og ønsker veiledning. Det kan handle om hvordan de skal takle de hverdagslige utfordringer, uten at en lager utfordringene større for barnet, eller at en krenker barnets selvfølelse.

Hvordan kan foreldre fra barna er små, i tillegg til å gi de ubetinget kjærlighet, hjelpe og støtte barnet til å få en god selvfølelse? Hvordan kan foreldre hjelpe de så de står godt rustet til å møte de utfordringer vi vet de vil møte i livet? Det handler om å tenke forbyggende, og ha tanker om hva vi som foreldre kan gi av gode måter å takle utestenging, hvordan bli og være en god venn og det å takle og forstå egne følelser. Dette har jeg stor tro på vil være med på å hjelpe de til å komme ut av eller løse utfordringer. Det å ikke ha behov for å erte eller sammenligne seg med andre vil gjøre de sterke i troen på sin egen verdi. I beste fall gjør det dem sterke og trygge sammen med andre og ha motivasjon og lyst til å lære og utforske verden.

Noen punkter som kan gi næring til god selvfølelse (Diameta):

 • Tren på å ha god kommunikasjon med andre
 • Barn trenger å føle at de blir satt pris på
 • Mestringsfølelse
 • Godta egne og andres følelser
 • Ha fokus på takknemlighet
 • Øve på å si fine ting om seg selv
 • Handle og opptre i takt med egne verdier
 • Takke for en fin dag (før dagen starter og på kvelden)
 • Øve på å tenke flere positive tanker
 • Øve på å finne sine positive egenskaper
 • Trene på å være løsningsorientert: jeg kan, jeg vil, jeg får det til
Tekstforfatter: Diameta instruktør Kari Bjerknes tilbyr, pedagogisk veiledning for foreldre, foredrag og kurs for barn og unge. Hun har over 30 års erfaring i arbeide med målgruppen barn og foreldre.

Diameta instruktør Kari Bjerknes tilbyr, pedagogisk veiledning for foreldre, foredrag og kurs for barn og unge. Hun har over 30 års erfaring i arbeide med målgruppen barn og foreldre.