Kursholdere i Sør-Trøndelag

Kristin Bang – Oppdal

  • Epost – post@seasidemaritim.no

  • Mobil – +47 977 32 773

Mona Dolmen – Orkdal

  • Epost – monadolmen70@gmail.com

  • Mobil – +47 992 36 209

Vigdis Fagervik – Trondheim

  • Epost – vigdis@diameta.no

  • Mobil – +47 958 29 487

Gro Hege Kvernø – Sør-Trøndelag

  • Epost – grohkverno@outlook.com

  • Mobil – +47 414 61 186

Gøril Lerånn – Skaun

  • Epost – gleraann@hotmail.com

  • Mobil – +47 992 56 080