Kursholdere i Nord-Trøndelag

Heidi Arnøy – Vikna

  • Epost – heidarno@online.no

  • Mobil – +47 906 82 709

Mona Dolmen – Grong

  • Epost – monadolmen70@gmail.com

  • Mobil – +47 992 36 209

Gro Hege Kvernø – Nord-Trøndelag

  • Epost – grohkverno@outlook.com

  • Mobil – +47 414 61 186