Kursholdere i Møre og Romsdal

Silje Dahl Sollied – Ørskog

  • Epost – solsilje@hotmail.no

  • Mobil – +47 900 95 914

Kaja Soczewinska-Langa – Ålesund

  • Epost – k.s.langa@gmail.com

  • Mobil – +47 403 09 471