Intervju med barnehagelærer, pedagogisk veileder og Diameta kursholder Kari Bjerknes

Vi har intervjuet Diameta kursholder Kari Bjerknes som også jobber som barnehagelærer i Kragsgate barnehage i Kongsberg.

Hvilken faglig bakgrunn har du for å være kursholder for Diameta sine kurs for barn og ungdom?

Jeg har utdannelse som barnehagelærer og tatt tilleggsutdannelse som pedagogisk veileder og har jobbet med barn i 36 år.

Hva gir det deg å holde kurs for barn og ungdom?

For meg har det alltid vært viktig å bidra til at barn og unge kan få det beste grunnlaget for et godt liv som voksne og som barn/ungdom underveis. Dette er bakgrunnen for at jeg tok den utdannelsen jeg har. Jeg jobbet dessuten flere år som miljøarbeider på en barneverns institusjon, hvor jeg fikk erfare at ikke alle barn har den oppvekst og familiesituasjon som gir de den beste grunnmur og utgangspunkt for et godt voksenliv. Når jeg nå har kurs er det nettopp med dette som utgangspunkt jeg ønsker å være kursholder i Diameta. På kurs kommer ofte de som i utgangspunktet trenger litt hjelp underveis i å få en bedre selvfølelse, og dette vil jeg gjerne hjelpe foreldrene med. Alle ønsker det beste for sine barn, men det er ikke alltid vi foreldre greier det alene, og det gir meg mye å vite at jeg kan være med og gi støtte og gi barna verktøy de kan bruke. Jeg føler jeg gjør en forskjell med å være kursholder.

Hvordan opplever du at barn og ungdom synes det er å gå på kurs?

Evaluering av kursene er kun positive, og jeg hører underveis at deltagerne har fått nye refleksjoner, nye positive tanker om seg selv og dette er endringer jeg har tro på vil bidra til bedre selvfølelse.

Bruker du det du har lært som kursholder i jobben din som Barnehagelærer?

Jeg bruker det jeg har lært som kursholder i jobben min fordi det har blitt en del av hvordan jeg tenker. Jeg bidrar til å styrke barna jeg møter sin selvfølelse, gjennom alt det Diameta står for og de grunnleggende verdier kursene representerer. Dette har blitt en del av mitt pedagogiske grunnsyn og utføring av min profesjon.

Hvordan bruker du det?

Verdigrunnlaget som baserer seg på at alle er gode nok som de er, har jeg som mål å formidle til de barna jeg jobber med hver dag. Kursene inneholder blant annet verktøy som pustetrappa og konfliktløsing som jeg anvender og lærer til både barn, andre ansatte og foreldre. Jeg har også vært så heldig og hatt foredrag for foreldrene i barnehagen jeg jobber i, og jeg skal også ha kurs for de ansatte i løpet av 2018/2019.

Vector Illustration of Small Kids

Diameta kursholder Kari Bjerknes

Hva har det gjort for deg i jobben som lærer og hvordan er det annerledes?

Det å kunne lære barn hvordan de selv kan styre sine følelser og snakke om følelser ga meg muligheten til å bruke dette på en ny måte i barnehagen. Jeg ser det som veldig viktig at dette er noe vi blir vant til å gjøre fra vi er små. Mange tenker at det er i ungdomstiden det er viktig å snakke om følelser, men har de ikke fått erfart at dette er greit, og fått erfart at følelsene deres blitt tatt på alvor fra de var små, er jeg redd en kan oppleve at dette er for seint. Følelsen av å bli sett, hørt og tatt på alvor med det en selv anser som viktig for seg, er grunnleggende og gjennomsyrer de verdier kursene til Diameta formidler.

Anbefaler du andre kolleger å lære seg verktøy i jobben sin?

Absolutt! Viktig for alle som jobber med eller har med barn og unge å gjøre. Det som var det mest avgjørende for meg og hvor Diameta sine verktøy skiller seg ut fra andre verktøy vi som jobber med barn og unge til en hver tid må forholde oss til, er at vi i Diameta er opptatt av at barnet/ungdommen selv skal lære seg disse verktøyene.

Les mer om Diameta og vår visjon KLIKK HER!

Finn ditt kurs HER!

Les mer om kurs for Barn og Ungdom HER!