Familieharmoni - et digitalt samtaleverktøy for mer harmoni i familien.

Barnogvoksne_1210x448

Alle Diameta sine kurs har fokus på livsmestring, trygghet og en god selvfølelse. Diameta har kurs for barn, unge, foreldre, ansatte og voksne mennesker. Vi har utviklet vårt digitale kurs familieharmoni på bakgrunn av forespørsler og fordi vi ønsker å bidra til å styrke samhold og relasjoner innad i familier.

Med dette digitale kurset ønsker vi å gi familier nærere, bedre, kjærlighetsfulle relasjoner, som øker samarbeidet gjennom blant annet fokus på verdier og god kommunikasjon. Kurset kan også holdes i familien med fysisk tilstedeværelse av instruktør fra Diameta. 

Sagt av familie etter fysisk kurs:

”Vi som foreldre likte settingen godt, da barna blir involvert i våre tanker og følelser samt at vi tar del i deres liv på en annen måte enn i en stressende hverdag. Den åpenheten vi som familie fikk om flere temaer, som vi ikke snakker om uten veiledning. Vi kom virkelig styrket ut av kurset. Bedre kommunikasjon, vi jobber som et lag samt at vi prøve å være gode med hverandre slik at alle får en god hverdag. Respekt, tillitt og kjærlighet i fokus, samt en masse humor!! Tusen hjertelig takk for berikelsen i familielivet.

Begge barna var utelukkende positive og lærte masse om teamarbeid, at familien jobber mer sammen, hjelper hverandre, holdninger, hvordan vi som familie snakker til hverandre og hvor viktig det er å respektere hverandre”.

Les mer om oss på www.diameta.no

Kursholder snakker med familien om: 

 • Utfordringer i familien
 • Verdier og holdninger
 • Rutiner
 • Kommunikasjon
 • Relasjoner
 • Respekt
 • Håndtere situasjoner
 • Mål
 • Forståelse

Som familie vil dere sammen:

 • Styrke familien
 • Skape et godt team
 • Lage gode rutiner
 • Gjøre hverandre gode
 • Styrke relasjoner i familien
 • Bedre samarbeidsklima
 • Hverdagen og livet blir bedre
 • Øke respekten for hverandre

Ta kontakt med Diameta dersom du ikke finner kurs i ditt område. Vi setter opp kurs på forespørsel.

Praktisk gjennomføring ved fysisk oppmøte:

 • Barnets alder fra 9 år og oppover
 • 3 ganger a ca. 2 timer
 • Pris: 6.000,- for hele familien

Praktisk gjennomføring digitalt:

 • Dere må sette av familietid
 • Dere kan se kurset når dere selv ønsker
 • Pris: 1.990,- (tilgjengelig 3 måneder)
 • Vi har instruktører tilgjengelig for veiledning underveis, ta kontakt for pris.

TA KONTAKT FOR Å BESTILLE FYSISK ELLER DIGITALT KURS!