Har du noen gang tenkt på og bekymret deg over hvordan det skal gå med barna dine når de blir store? Har du tenkt på hvordan du ønsker at barna dine skal bli? Hvordan de skal klare seg? Hvilke verdier de bør leve etter? Hvilke holdninger de bør ha? Hvordan de skal klare å omgås andre mennesker? Om de klarer å være glad i seg selv og andre?

Første steg på veien til at barnet ditt blir selvstendig, har det bra og klarer seg godt, er å være en god rollemodell selv.

Er du glad i deg selv? Hvordan snakker du til deg selv? Hvordan snakker du om og til andre? Har du lett for å dømme eller framsnakke andre? Sammenligner du deg med andre? Hvordan løser du utfordringer? Har du gode holdninger og verdier? Har du et bevisst forhold til din egen adferd og hvordan den påvirker deg selv og barnet ditt?

Barnet speiler deg som er forelder eller omsorgsperson og nettopp derfor har du en unik mulighet til å påvirke barnet ditt positivt – ikke bare for ditt eget barn – men for hvordan ditt barn er mot seg selv og andre.

Tekstforfatter: Diameta gründer og instruktør Trine Øfsti Bråten tilbyr kurs, foredrag og coaching/veiledning.