Hva er selvfølelse?
Selvfølelse er hva vi føler om oss selv og det påvirker våre opplevelser. Selvfølelsen påvirker oss i vennskap og i kjærlighet. Selvfølelsen påvirker oss som foreldre. Hvordan vi er som oppdragere og støtter i barnas liv. De fleste barn i dag møter også andre voksne, og barnehagen har en uthevet rolle som oppdrager og støtte i barnas liv.
Les mer om rammeplan for barnehager 2017, www.udir.no.
«Det forundrer meg stadig, etter mange år i barnehage, at mange foreldre virker mer opptatt av barnets klær og maten de spiser, enn å finne ut hvordan de egentlig har det i barnehagen. Hva vi voksne lærer dem og hvilke pedagogiske mål og metoder som vi bruker, kan derfor ofte virke mindre viktig.»
Kan det være fordi vi glemmer og ikke tenker på barn som små mennesker, med følelser (ja sinne, trass og glede ser vi), integritet, selvfølelse og en egen personlighet? På lik linje med oss voksne.
  • En god selvfølelse gjør oss aktive og interesserte, lav selvfølelse gjør oss usikre og unnvikende.
  • En god selvfølelse gir oss overskudd og evnen til å hvile i oss selv. Lav selvfølelse krever at vi anstrenger oss mer for å føle oss verdifulle.

Næring til god selvfølelse fra en blir født er å vite at man er verdifull, at menneskene rundt deg gir deg støtte og anerkjennelse for den du er, uten å måtte prestere.

«Gjennom mange års erfaring med barn ser jeg at den største utfordring en har når en skal anerkjenne et barn, er å gi gode tilbakemeldinger på dem som person, ikke på om de greier en oppgave eller har prestert noe. Dette gjør at vi ofte bygger selvtillit framfor selvfølelse.»

Din egen vurdering av deg selv, påvirker tanker og handlinger i møte med livet. Det er viktig for oss å vite at selvfølelsen er ferskvare og at vi har den med oss hele livet. Selvfølelsen er avgjørende for å få et godt liv og ta gode valg for deg selv.
Kan man endre selvfølelsen?
Ja det kan du, og det kan forandre hele livet ditt. Næring til god selvfølelse får du gjennom blant annet å tenke mer positive tanker om deg selv. «Jeg har erfart, både privat og i jobb, at vi ofte henger oss opp i det som er negativt ved oss selv eller andre og forsterker dette, ved å lage det til en påstand/overbevisning …sånn er det! Siden mennesket tenker opptil 80% gjentatte tanker hver dag og den negative tankespiralen kan vokse seg stor, er dette forståelig, men likevel ikke så godt for selvfølelsen. Det kan gjøre at vi ofte tenker: «dette blir vanskelig», i stedet for: «dette går bra, dette klarer jeg!»
Gjennom å jobbe med tankene dine og bruke verktøy som gjør deg i stand til å endre et negativt tankesett, kan du gjøre en stor endring på din selvfølelse!
Tekstforfatter: Kari Bjerknes – barnehagelærer og pedagogisk veileder med 30 års erfaring i arbeide med barn.

Diameta instruktør Kari Bjerknes